Imellem to tider - Pionerer for byen der kommer

Navn
Sebastian Zapata Ottung Henriksen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Kunst og Arkitektur
År
2019

“Imellem to tider - Pionerer for byen der kommer” er et alternativt byudviklingsprojekt, som tager udgangspunkt i den igangværende debat omkring udvidelsen af Refshaleøen. Med tilføjelsen af den kommende Lynetteholm - og dermed en sammenføjning med København som en ny bydel - peges der mod en fremtid af både store kontekstuelle og programmatiske omlægninger for området.

Det placerer Refshaleøen i en spændende og afventende tilstand, som vores projekt ønsker at bruge til at åbne op for diskussionen om, hvordan man udarbejder et greb, der kan møde den aktuelle virkelighed som er der nu, og som samtidig kan være aktuel og eksistere i de fremtidige tilstande som ligger foran os.

1/6
Refshaleøens tilblivelse over tid
Refshaleøens tilblivelse over tid
Refshaleøens tilblivelse over tid
Refshaleøens tilblivelse over tid
Refshaleøens tilblivelse over tid
Refshaleøens tilblivelse over tid
1/3
Grundformens placering ud for Refshaleøen
Grundformens placering ud for Refshaleøen
Grundformens placering ud for Refshaleøen

Intention

Projektet ønsker igennem en poetisk tilgang og indgangsvinkel at åbne op for et alternativt greb til byudviklingsstrategien for Refshaleøen, og dermed bringe en ny stemme og en ny optik til debatten om fremtidens udvikling. Vigtigt er det dog for os at understrege, at projektets intention ikke er, at generere en masterplan, men i højere grad at undersøge hvordan arkitekturen som grundsten kan pege byudvikling i en anderledes retning.

I ambitionen om at lade Refshaleøens atmosfære, tilstande og rumlige kvaliteter være den formgivende og programmatiske drivkraft, introducerer projektets alternative strategi ‘Grundformen’, ‘Det Indre Spor’ og ‘Pionererne’. Som en samlet fortælling er de tre elementers intention at værne om områdets eksistensgrundlag, videreformidle stedets nuværende identitet og bringe det med ind i fremtidens udvikling.

Projektet

Strategien består af en overordnede, skabende grundform, der introduceres som det første stræk i den kommende by.

Grundformen indeholder et indre tomrum som vil blive opfyldt med jord. I takt med at området gradvist opfyldes, vil programmer af offentlig og udvekslende karakter indfinde sig i dette nyopståede rum. Det indre rum skal ses som mulighedernes rum, en strategi for fremtidens fælles byrum og dens videre udvikling lades stå åben for den kommende proces

Grundformen skal samtidigt danne fundamentet for de første eksistenser, som skal bebo området. Disse eksistenser er en række bygninger – en flok karakterer omtalt som ’pionerer’ – der videreformidler og værner om en række fortællinger. Hver især indeholder Pionererne et fragment af Refshaleøens DNA, dens atmosfære, dens tilstande og rumlige kvaliteter. Denne arvemasse er Pionerens individuelle fortælling og intention, og det er disse intentioner som de hver især ønsker at bringer med ud og give en stemme i den kommende udvikling.

Pionerernes fortællinger

Hver pioner er bærende for sin egen specifikke identitet, der i projektet er blevet formuleret til en række poetiske fortællinger. Igennem disse fortællinger, suppleret af billedet som en metode til at forstærke det sanselige i fortællingen og belyse de rumlige og atmosfæriske intentioner, bliver fortællingen og billedet er samlet greb til at åbne beskueren og projektet op for hinanden.

Som helhed ønsker vi at forstå vores projekt som en modstand, der lægger sig ind og skal skubbe til de konventionelle strategier, som der præger udviklingen som vi kender den i dag.
Projektet skal først og fremmest inspirere, vække nysgerrighed, engagement og vigtigst af alt åbne op for en debat.

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand