Jernmisfarvninger på lyse calcitholdige bjergarter. Udviklingen af en kemisk afrensningsmetode

Navn
Sanne Spile
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Konservatorskolen
Program
Tværfagligt kandidatprogram
År
2015

Forskellige metoder til afrensning af jernmisfarvninger på calcitholdige bjergarter har været appliceret og afprøvet på fremstillede jernstandarder, kunstigt misfarvede prøveemner af Carrara marmor, Carrara Bianco samt originale misfarvede prøveemner af Grønlandsk marmor fra Overformynderiet, Holmens kanal, København. Metoderne blev udvalgt med baggrund i aktuelle anvendte metoder, indholdet i en række kommercielle produkter samt nyere forskningsresultater, hovedsageligt fundet i konserveringslitteraturen. Ved udvælgelsen af de nyere metoder blev der lagt hovedvægt på en række EDTA derivater, samt to aminosyrer. De udvalgte ligander blev indkøbt eller syntetiseret i laboratoriet. Blandt disse var liganden og reduktionsmidlet aminosyren L-cystein, som i kombination med reduktionsmidlet natriumdithionit viste gode resultater. Metoden blev evalueret ved visuelle analyser af de afrensede prøvesten, og fremstilling af tyndslib som blev analyseret ved polarisations mikroskopering.

Den endelige udviklede metode til kemisk afrensning af jernmisfarvninger på calcitholdige bjergarter anvender en 0,1 M L-cystein/ 0,1 M natriumdithionit opløsning i et Laponit RD/ Arbocel BC1000 1:1 + 5 % CMC kompres.

Nøgleord: jernmisfarvninger, sten, afrensning, kemisk afrensning, kompres, aminosyre, L-cystein, dithionit, Laponit RD, Arbocel.