klang i objekt och process.

Navn
Anna Emma Charlotta Nilsson
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Designskolen
Program
Keramisk Design
År
2018

 


att ge sig hän det okontrollerbara.
att ha tillit till ovissheten.
att låta processen ha makten över materialen, vara formgivare.
allting är avhängigt något. 
ingenting kan upprepas.

klang i process och objekt

Mitt intresse ligger i att hitta kvalitet i det som verkar i oss – i det som inte har ord. Wassily Kandinsky kallar det inre klang – en vibration som rör själen och som ligger utanför objektets yttre, verkliga beskrivning.

Hantverksarbetet är långsamt – vad som investeras i skapandet ger avtryck i resultatet. Klang är därför inte bara att uppfatta i ett färdigt objekt utan något att uppmärksamma under hela arbetsprocessen. En upplevelse av flöde, att handlingar och beslut samspelar med det ordlösa.

Jag har arbetat med en kombination av galvaniserad trådväv och porslin. En slumpmässig upptäckt som kommer ur det oväntade och utvecklades till ett arbete där jag har gett efter för processen, släppt kontrollen och skapat objekt som är resultat av dessa två kontrasterande material. Kampen mellan dem, hur de ovilligt villigt anpassar sig efter varandra, tvingas omforma sig, ge efter för förutsättningarna – förhållandena, bränningsprocessen – och gett dem nya möjligheter, ett nytt uttryck. 
Hela arbetet har varit ett experiment, varje ugnsöppning en fruktan och förtjusning, varje objekt helt sitt eget.

Att låta processen vara formgivare, att släppa kontrollen ger större möjlighet att träda bortom det förväntade och nå objektets inre klang.
_

Arbetet har till stor del pågått på Tommerup Keramiske Værksted som är specialiserade på keramisk konst och utsmyckning i stora format. Objektens storlek varierar mellan 70-97 cm i längd/bredd och 12-40 cm i diameter.

bilder i urval från arbetsprocess