Kreativ Aktivering i Uppsala

Navn
Gustaf Boström
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Arkitektur, Rum & Tid
År
2017

Projektet inskriver sig på Hamnplan i Uppsala vid mötet mellan tre olika områden. Det är vid gränsen mellan Uppsalas inre stadskärna, det nyexploaterade bostadsområdet Industristaden och det universitetsdominerande området mot väst – det är tre områden som kontrasterar sig till varandra. Jag vill med projektet undersöka hur en aktivering av Hamnplatsen i Uppsala kan möjliggöras genom spatisal och programmatisk utformning. Programmet vill svara på en brist som råder i Uppsala idag - en avsaknad av ett kreativt forum. 

Min intention är att addera en institution som distribuerar information och främjar produktion med fokus på kreativitet. Projektet kilar in sig i mellan områdena och strävar efter att sy samman och sammankoppla den omgivande kontexten. Det är en slags dubbelprogrammering i två skalor. Programmet vill skapa en loop - genom produktionverksamhet som sedan ges tillbaka till byn via byggnadens exponeringsdel. I sin kontext skal den kreativa additionen fungera som ett komplement till Uppsala stad genom ett kontrasterande ämnesfokus. 

Konceptuell teckningsundersökelse över byens karaktär

Uppsala är en av Sveriges största och äldsta universitets-städer. Universitetets närvaro präglar Uppsala genom både arkitektur och i samhällsstrukturen. Med ca 45.000 studerande utgör det ca 22% av Uppsalas befolkning. Det skapar till en viss del en splittring i staden demografiskt och geografiskt. I och med närheten till Stockholm är bristen på kulturella events och kreativa workshops stor i Uppsala. Det mesta planläggs i Stockholm och gör att Uppsala har svårt att konkurrera. Det gör att de kreativa människorna flyttar sig snabbt ut från Uppsala till Stockholm, vilket gör det svårt att driva och erbjuda kreativa verksamheter. 

Hamnplanen ligger centralt i Uppsala. Den har en kilformad karaktär och inskriver sig vid är en lång kajplats som sträcker sig längs med Fyrisån. Den ligger på Uppsalas östra sida, i skärningen mellan den inre stadskärnan och det nya bostadsområdet Industristaden. På andra sidan av vattnet ligger Uppsalas universitetsområde som en kontrast. Projekter sträcker sig längs hela kajplatsen då det urbana rummet ingår i visionen om att binda samman stadskärnan och de mindre aktiva områdena mot söder. 

1/2
Uppsala
Site

Modellerna närmar sig en konkretisering av de rumsliga karaktärer som informationen i teckning ger. Konceptuella modeller svarar på relationer och rörelser men genom sin tredje dimension kan ge mer förståelse över hur teckningen karaktär fungerar. Modellerna ger projektet konceptuella studier en fysik form och vill fungera som programmatiska studie. 

1/5
Studie över byn kant och gränser sträcker sig igenom kilen.
Takter och sekvenser som delar upp siten på tvärs och bryter ner kilen i mindre skalor.
En konceptuell redovisning över flöden och förbindelser mellan viktiga element omkring siten.
En undersökning kring de relationer och tryck som byn ger. Den programmatiska modell läses som ett landskap som skapar relati
En vidareutveckling som visar hur takten ger en tektonik. Skivor som skär sig igenom och skapar förbinder vertikalt. Modellen nä

På samma sätt som valet av site är viktigt för projektets intention har programmet till syfte att fläta samman Uppsala som stad. I och med Uppsalas fokus på humanistiska och naturvetanskapliga ämnen skapas en avsaknad på kreativ verksamheter. Därför har projektets program tagit utgångspunkt i att svara på det behovet.
Programmet har en sammankopplande funktion både lokalt och kontextuellt – ett dubbelprogram som riktar sig mot produktion och informationsdistribuering, via exponering, med fokus på konstnärliga ämnen. Programmet skal också koppla samman staden och ge möjlighet för mångfaldig verksamhet och kunskap. 

Byggnaden är primärt tillägnad till konstärerna som brukar huset. Genom att lägga produktionsdelen i markplan tydligör det en herarki där konstnärskap ligger i fokus. På första etage sker ett utbyte mellan staden och byggnadens verksamhet genom digitalt mediatek och audiotorium. Att exponera produkterna som skapas är ett sätt ge tillbaka något till offentligheten. Det ger byggnaden en transparens och skapar ett utbyte mellan individer. Den kunskap som skapas igenom experimenterande och produktion föder ny data som kan ges tillbaka till framtida besökare och konstnärer. 

1/4
Grundplan - Workshop, Verkstad
Plan 1 - Entré, Café, Auditorium, Mediatek
Plan 3 - Utställningshall
Plan 2 - Administration, Digital studio, Ateliéer, Teknik
1/3
Nord
Väst
Syd
1/2
Längdsnitt
Tvärsnitt
1/5
Grundplan - Workshop, Verkstad
Plan 1 - Café, Audiotorium, Mediatek
Plan 2 - Administration, Digital studio, Teknik
Plan 3 - Utställningshall
Exteriör
Axonometri
I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Sustainable cities and communities (11)

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand