Kreativitet og kreativ praksis i relation til interfacedesign af software

Navn
Nikoline Simone Sonja Høgh
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Designskolen
Program
Visual Game and Media Design
År
2015
Løsning: Samarbejde om spiludvikling
Kan et interface gøre dig mere kreativ?

Hvordan kan jeg som interaktionsdesigner fremme kreativitet hos brugere gennem interfacedesign? Mit afgangsprojekt er en teoretisk og empirisk funderet analyse som er resulteret i skabelsen af en prototype. Jeg har valgt at forsøge at forbedre et eksisterende software, Unity, som anvendes til at lave interaktive oplevelser som f.eks. computerspil, for at se hvordan dette software bedre kan understøtte en deisgners kreative proces. Gennem en analyse af interviews og observationer af spildesignere på danske spilstudier, har jeg fundet, at de arbejder i en iterativ, eksperimenterende proces i samarbejde med en række andre professioner, så som 3D-artists og programmører. I alt har jeg interviewet seks designere og observeret to designere i deres arbejde med at konceptudvikle et spil i Unity.

I min analyse har jeg fundet, at de største problemer for spildesignere opstår, når Unitys interface ikke understøtter den kreative samarbejdsproces i teamet. Her begrænses samarbejdet af, at man i Unity kun kan arbejde én person af gangen på et givent område af spillet. Dette skaber flaskehalse omkring implementeringen af designet, og betyder ofte, at designopgaver de facto løses af ikke-designere. Her fandt jeg også, at designere oplever en fragmenteret proces, da de må uddelegere opgaver som de ikke har de tekniske kompetencer til at løse, grundet kompleksiteten af programmet. Dermed kan en iteration af et element tage lang tid, når det først skal igennem mange hænder, og man mister hurtigt overblik. Desuden oplevede jeg, at designere, programmører og artists arbejder paralelt, uden at Unity understøtter kommunikationen og planlægningen i produktionen. Dette skaber tidsspild, flaskehalse og manglende overblik i designerens udvikling af konceptet for spillet.

 

For at undersøge potentielle løsninger af disse problemer har jeg skabt og brugertestet en prototype, hvori udviklere af et spil kan være til stede samtidigt i en virtuel scene. Her kan de se hvad hinanden arbejder med, kommunikere og arbejde sammen. Dette skal opfordre til et mere direkte samarbejde i studiet, hvilket for designeren vil betyde mere overblik og indflydelse.

Prototypen anvendtes til en brugertest, hvor jeg stillede tre designere en kreativ opgave, om sammen at udvikle et spilkoncept, indeholdende spilmekanikker, æstetik og level design. Brugertesten bekræftede det værdifulde i at observere samarbejdspartneres proces, og pegede i retning af, at kommunikationsværktøjer og rollefordeling er essentielt for at processen bliver konstruktiv.

Principper for et kreativt interface
På baggrund af mine undersøgelser har jeg formuleret følgende principper for udvikling af interfaces der har til formål at understøtte en designers kreative proces.

Vis designeren resultatet af hans/hendes eksperiment

Man skal så hurtigt som muligt se resultatet af ens iteration, da man ikke kan vurdere et eksperiment uden at se det realiseret.

Understøt skabelsen af æstetiske variationer

Systemet bør muliggøre variation i det æstetiske udtryk, ved at tilbyde måder automatisk at placere objekter ud fra en tilfældighed, eller ved at have en informationsarkitektur, der gør det let at udskifte elementer, når det ønskes.

Bed ikke designeren om at planlægge sit resultat på forhånd

Iboende i den kreative proces er en åbenhed over for, hvordan konceptet skal udformes, hvor løsningen og designproblemet udvikles sideløbende. 

Hvis man tvinger designeren til at tage endeligt stilling til dele af konceptet på grund af tekniske hensyn, så begrænser man muligheden for at arbejde kreativt. Her anbefales et fleksibelt interface, som ikke kræver, at man træffer tidlige valg, men gør det muligt at ændre objekter, inklusiv deres betydning.

Skab synlighed for hvad samarbejdspartnere gør

For at et kreativt samarbejde skal lykkedes, kræver det åbenhed igennem visualisering af de andre medudvikleres proces. 

Giv designeren overblik over hele konceptudviklingen

At arbejde kreativt sammen med andre kræver for designeren et overblik over udviklingen af hele konceptet, for at man kan tage stilling til delelementer. Dette bliver især vigtigt i en samarbejdsproces, hvor designopgaver uddelegeres til ikke-designfaglige. 

Giv værktøjer til kommunikation 

Styrk kommunikatonen i teamet, ved at give mulighed for kommunikation om arbejdsopgaver, ændringer og rollefordeling.