In a lack of Laziness - Reviatlisering af betonelementbyggeri

Navn
Kamille Laura Mostrup
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Bosætning, Økologi og Tektonik
År
2016

Projektet ”In a Lack of Laziness - Revitalisering af betonelementbyggeri’ er en undersøgelse af betonelementbyggeriets muligheder og begrænsninger, indenfor en nutidig, dansk kontekst. Det er indledningsvis motiveret af en refleksion over byggebranchens standardisering og styring af arkitekturen. Når arkitekturen bliver tænkt og tegnet fri fra sine konstruktive bindinger, men i sidste ende bliver projekteret som betonelementbyggeri af økonomiske årsager, bliver inførelsen af betonelementer ofte en forringende faktorer for byggeriet. Tænker man betonelementbyggeriet som et grundlæggende, styrende element, er det interessant at se på hvilke arkitektoniske kvaliterer man kan få ud af konstruktionen, når den bliver tænkt ud fra materialets og byggesystemsets konstruktive præmisser.

 

Intentionen har været af berige betonelementbyggeriet ved at arbejde med materialets og konstruktionens indbyggede logik og dets rumskabende egenskaber. Råhussystemer bliver undersøgt som den kvalitative konstruktive ramme for bosætning, i København som den overordnede kontekst. Projektets program og undersøgelseskatalog foreligger som download i spalten til venstre. Undersøgelseskataloget rummer dokumentation af den fulde undersøgelse.

 

 

 

Projektet tager sit udgangspunkt i byen, København, som generel kontekst. Dette udspringer fra et blik på byens mange tomme grunde; som mulighedsfelter for nyt byggeri, samt en refleksion over byggesystemers indbyggede generiske natur. Derfor er den byggede kontekst blevet betragtet og undersøgt som det grundlæggende stof byen er gjort af. Følgeligt udviklede projektets genstandsfelt sig til at være en generel struktur, som vil kunne indpasse sig på forskellige steder og sammenhænge i byen. 

 

Projektets programmatiske genstandsfelt; små boenheder, er valgt udfra en betragtning om en generel mangel på små, fleksible boenheder i København. Derudover er de små boenheders nære relation mellem konstruktion og rum centralt i projektet. For at kunne organisere og udfordre et byggesystem er der derfor opridset to sæt dogmer som vedrører henholdsvis boenhederens rumlige konfigurering og bygningens overordnede organisering. De rumlige dogmer er valgt udfra betragtninger om rumlige kvaliteter i små boenheder, mens dogmerne for bygningens overordnede organisering er koblet til sociale værdier; i relation til byen og internt i bygningen.

 

aksonometri, bille brahes vej
aksonometri, glasvej
plan, bille brahes vej
plan, glasvej
opstalt, bille brahes vej
opstalt, glasvej
visualiseringer, interiør

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand