Liv og land - Transformation og restaurering af tvillingegården i Kvottrup

Navn
Mette Damgaard Nielsen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
År
2015

 Projektet er en transformation og restaurering af en sjælden og bevaringsværdig tvillingegård i nærheden af Aarhus. 


Målet med opgaven er at aktivere funktionstømte landbrugsbygninger, uden at ødelægge de eksisterende bygningsmæssige og kulturhistoriske kvaliteter.

1/6
Gårdsplads - før
Gårdsplads - efter
Nordfacade - før
Nordfacade - efter
ny staldbolig
ny ladebolig

 

Opgaven udspringer af en drøm om at man ved at lave bosætning i de gamle udlænger vil kunne bringe liv tilbage på gårdene, vil kunne skabe sanseligt berigende boliger og vil kunne give bygningerne deres eksistensberrettigelse tilbage.

Projektet indeholder opmåling, optegning og analyse af den eksisterende gård, formulering af de bærende bevaringsværdier for anlægget, samt et konkret forslag til udvikling af gården, der bl. a. består af indretning af to nye boliger i gårdens eksisterende længer.

 

1/3
Landskab
Port
Stoflighed