mellan rum och ögonblick

Navn
Gerda-Maria Larsson
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Arkitektur, Rum & Tid
År
2017

 

Projektet föreslår en byggnadskropp i Tokyos urbana struktur utifrån en fotografisk undersökning där rytmanalysens förmåga att skapa en förenklad bild av de temporala spår som människan skapar genom sin existens på jorden utforskas. Det är mellanrummen mellan händelserna som skapar rytmen och det pågår som oavbrutna förlopp och synliggörs först när processen satt sitt avtryck. Rytmer upptäcker och döljer verkligheten, rytmanalysens ses som ett filosofiskt sökande i kontexten men återges även genom tematiken som är en diskussion kring antropocen och de avtryck och spår som gör sig synliga under och efter omvandlande processer. Det är en undersökning av arkitektur i tid och rum, dess avtryck och förmåga att drabba människan genom sin upplösta och sammansatta komposition i landskapet. 

I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Sustainable cities and communities (11)