Mellem to verdener

Navn
Lotte Astrup Mikkelsen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Kunst og Arkitektur
År
2017
Bylandskabet under buen

MELLEM TO VERDENER / Midlertige boliger for asylansøgere

Mit afgangsprojekt er et bud på, hvordan arkitekturen kan artikulere 'en ny start' for flygtninge der søger asyl i Danmark. Et sted i trygge rammer, som tilbyder en beskyttet pause fra krig og ødelæggelse og et sted hvor, asylansøgeren skal kunne sætte sit aftryk i den virkelighed som han/hun befinder sig i samtidig med, at den nye kultur er tilgængelig og inviterende.

Vi ved at én af klodens helt store udfordringer desværre er krig og ødelæggelse. I 2015 markerede krigen i Syrien sig for alvor, hvilket resulterede i en massiv flygtningestrøm som hurtigt bredte sig op igennem Europa.

Samtidig ser vi en stigende tendens til at flere af os vælger at bo i byen. For allerede 10 år tilbage boede halvdelen af jordens befolkning i byen eller i bynært område, hvilket gør, at flere indbyggere må gå på kompromis med, hvor og hvordan de bor i byen. Storbyområderne er derfor ikke i spil, når der debatteres, hvordan vi kan skabe gode midlertidige boliger for flygtninge.

Projekt

Mit afgangsprojekt tegner rammerne for Københavns nye asylcenter, som placerer sig ved Bispeengbuen på Frederiksberg.

En ramme hvor familie og privathed er i centrum sideløbende med at fællesskabet i og omkring centeret styrkes. Jeg har derfor været særligt optaget af, hvordan bygningen kobler sig på byen. En udfordring, hvor asylansøgeren igangsætter en samfundsdebat, hvor territoriale grænser udfordres. En forhandling foran og bag facaden samt ansøgerens todelte rolle, hvor man veksler mellem at modtage og give, som kan være svær at navigere i, når man ikke føler sig som en del af samfundet.

Asylcenteret adskiller sig derfor fra andre centre, ved at dele af bygningen er offentlig tilgængelige. Man træder derfor ind i en arkitektur, hvor flere verdener mødes og hvor bl.a. musiksalen, som ligger placeret i bygningens nederste etage, er et af mange eksempler på rum der forener bygningen med byen. Asylansøgeren får dermed rig mulighed for at skabe bekendtskab med stedet samtidig med asylcenteret får sin berettigelse i byen, da bygningen bliver et nyt samlingspunkt i og for byen.

Plan og opstalt
Atrium
Snit BB
Model 1:100
Model
Bygningens foyer med tilhørende café og kig mod Bispeengbuen
I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Reduced inequalities (10)
Sustainable cities and communities (11)
Peace, justice and strong institutions (16)