Mellom landskap, lyd og konstruksjon

Navn
Elisabeth Gellein
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Arkitektur, Rum & Tid
År
2016
Kartografi | Carlsberg Byen

Mellem tegning, lyd, sted, og tid - søges det at åbne en række performative felter i Carlsberg, København. Det gribes fatt i lyden - et performativt medie som fungerer både som arbejdsværktøj og program. Via tegning, modell og lydstudier konstrueres en rekke lydpavilioner som spredes ud i konteksten. Disse pavilioner er åbne og tvetydige steder som kan indtages på flere måder - man kan på mange måder sige at pavilionene fungerer som en måde at skabe en ny infrastruktur i Carlsberg. En infrastruktur for kunstnerisk utfoldelse. Pavilionene er vokset ud af den tilstand konteksten nu befinder sig i - mellem fortid og fremtid - og med lyden som værktøj søger de at genindskrive midlertidigheden i det nye Carlsberg.

 

 

KARTOGRAFI | CARLSBERG De planlagte veier og stier i Carlsberg deler området inn i ni deler - det utarbeides en strategi for en performativ insettelse i hver av de ni områdene, hvor tre - feltet, galleriet og monumentet - søkes at konkretiseres i dette projekte. For å få et grep om de ni områder arbeides det med et arkiv av lyd og en rekke karttegninger. I karttegningen arbeides det alltid i flere lag og skalaer samtidig. Det samles konkrete informasjoner om konteksten, på samme tid som det mer intuitivt åpnes opp for en en mulig formverden. Det registreres både på et aktuelt og et virtuelt nivå. De forskjellige lag det arbeides i sees ikke på som separate, men som et manifold av informasjoner som transporteres mellom lagene og hele tiden åpner opp for nye måter å forstår konteksten på. Man kan si at kartograferingen av Carlsberg er et forsøk på å få et grep om byens kompleksitet i håp om at det endelige arkitektoniske utsagn også vil kunne romme byen som helhet. 

 

 

Jeg ser på det performative felt som et dynamisk landskap av hendelser - på samme tid både by og bygning.

1/9
Site 1 | Ankomst - en rekke lytteposter
Site 2 | Oscillation - midlertidige spillested
Site 3 | Loop - midlertidige strukturer - flyttbare elementer.
Site 4 | Fragment - park med lydskulpturer
Site 5 | Samling - undervisning
Site 6 | Pause - et midlertidig stoppested
Site 7 | Monumentet - fast udstillingsrum
Site 8 | Galleri
Site 9 | Stuio - mobil enhet

LYD | DET PERFORMATIVE MEDIE - I en visuell kultur, hvor publikum ofte blir redusert til en passiv beskuer, søkes det å gripe fatt i et nytt medie - lyden. I motsetning til bildet, er lyden et altomsluttende og performativt medie uten sentrum og grenser. Et medie som beskueren, enten den vil det eller ei, blir påvirket av. Analysen av de forskjellige sites lydlandskap fungerer på to nivåer - som en 1:1 analyse av stedets karakterer, men også som et slags historisk dokument - en måte å bringe atmosfæren fra det gamle Carlsberg med videre i det nye. Lyden er dynamisk - beveger seg mellom innside og utside, objekt og subjekt. Denne foranderlige og tvetydige karakter er en viktig faktor i prosjektet

1/4
De 9 sites + de 30 lydkilder
Carlsberg Byen | Sites + Lyd
30 lyd/film
Lyd + Kartografi | Interaktiv lyd-app

IDEOGRAMMET | Ideogram - en sammensetning av det greske ord idea - utseende, form, begrep, tanke - og gram. Gram er gresk for graphe ‘skrift’, afledt af graphein ‘skrive, tegne’. Ideogrammet er et grafisk tegn eller billedsymbol som beskriver en ting eller et begrep uten å beskrive lyden for ordet. For å komme nærmere den enkelte arkitektoniske komponent går man fra 
kartografi til ideogram. Ideogrammene er handlingsfigurer, og som definisjonen sier, uten lyd. Disse handlingsfigurene, hver med sin form og funksjon, møter det konkrete sites lydlanskap og transformeres av og med det. 
 Ideogrammet gir lyden form.

1/4
Ideogrammer | konstruktive figurer
Videreutvikling av ideogrammet | 3D modell
3D modeller
Tre utvalgte sites bygges | Site 3 | Site 8 | Site 7