Møblet i Det Foranderlige Kirkerum

Navn
Signe Haupt
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Designskolen
Program
Møbel & Objekt
År
2018

Landsbykirkerne er blandt Danmarks ældste bevarede bygninger som kan dateres helt tilbage til år 1150. Bevarelsen af denne kulturarv skyldes mest af alt at kirkerne har været samlingspunkt for de små landsbysamfund. Hvis vores landsbykirker skal bevares til fremtidige generationer, kræver det, at vi moderniserer brugen af kirkerummene, så flere kan få glæde af den kulturskat de indeholder. 

 

“Jeg vil designe et siddemøbel der imødekommer moderne og fremtidig flexibel brug af ældre kirkerum. Og derigennem værne om de eksisterende kirkebygninger og den kulturarv de rummer.”

 

I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Sustainable cities and communities (11)