Den infografiske følelse / De afrikanske fejringer

Navn
Katrine Bælum
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Designskolen
År
2014

Den infografiske følelse/ De afrikanske fejringer

Afgangsprojektet har til formål at udforske informationsgrafik, og hvordan det kan benyttes til at oplyse og portrættere forskellige kulturer. Jeg har valgt Afrika som omdrejningspunkt, da det ofte lider under en forestilling om at være én homogen kultur. Mit projekt beskæftiger sig med at visualisere og berette om kulturelle forskelle hos de fem mest folkerige lande på kontinentet. Dette tydeliggøres i gennem de tre ceremonier som fejrer fødslen, brylluppet og døden.

En af informationsgrafikkens interessante problemstillinger er hvor meget plads, der kan være til fortolkning fra beskuerens side, og hvor personligt må udtrykket blive ? Dette er spørgsmål, som jeg udfodrer og udforsker i mit produkt.

De endelige produkter er printet i ni eksempler på storformat, og skal betragtes i en udstillingssammenhæng. Publikum bliver så oplyst om diversiteten i forskellige afrikanske kulturer via anderledes illustrative datavisualiseringer.

Oversigt
Fødsel i Egypten
Bryllup i DR Congo
Død i Nigeria (forstørret)
Fødsel – Hvilket familiemedlem er vigtigst i fejringen af fødsler
Bryllup – hvor meget bruden er værd kan ses i mønsteret på tøjet?