Transformering af Vandværksgrunden

Navn
Julie Solfeldt
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Kulturarv, Transformation og Restaurering
År
2015

Tilgænglighed - Transformering - Addition

Mit afgangsprojekt er en transformering af Vandværksgrunden ved Vesterport i København. Grundet stedets unikke historie og centrale placering ser jeg en anden udnyttelse af et at Københavns indutriminder. Anlægget rummer potentiale for et grønt og kulturelt åndehul, hvor Københavnerne og tourister kan opleve, lege og fordybe sig.   

På baggrund af en Værdisætning, der består af en historisk- og tekninsk analyse og registrering har jeg udarbejdet et arbejdsdogme og med det redefineret udearealerne, transformeret de eksiterende bygninger og adderet en udendørscene. 

 

 

 

 

 

 

 

visualisering tilbygning og udendørscene

TILGÆNGELIGHED - Jeg har befæstet Vandværksgrunden ud fra den oprindelige diamantformede plangeometri i fæstningsringen. Ved tærrentrapper stiger landskabet dermed op til fortorvskanten og gør hele anlægget tilgængeligt. De gamle lindetræer er bevaret og jeg genetablerer granitbede, der beplantes med græs og forskellige frugttræer, der giver mulighed for ophold og leg og som differentierer uderummene.

TRANSFORMATION - På nuværende tidspunkt er størstedelen af anlæggets bygninger børneinstiution pånær maksinbygningen, hvor spillestedet Pumpehuset har scener.  Jeg foreslår at anlægget istedet får en kulturel rejsning og udover spillestedet indeholder en integreret butikscafé, restaurant, studie- og grupperum, udstillings- og konferencesal, digital læsesal og fælles administration.

ADDITION -  Til spillestedet etablere jeg et dæk, der gør Pumpehuset tilgængeligt og en tilbygning. I tilbygningens stueplan er der udensørscene med tekniske depot, omklædning, bad, toiletter, elevator og trappe op til første salen, hvor et kortorareal, te-køkken, toilet, backstageareal og øvelokale er placeret. I kælderen er der lager og forbindelse med maskinbygningens kælder, der rydes så de historiske brønde og kar kan opleves. Tilbygningen skaber mulighed for udendørs arrangementer og danner en forplads til anlægget.