Når lys og vand mødes

Navn
Fie Bahl Paarup
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Designskolen
Program
Spatial Design
År
2018

Et kurbad for sanserne i Frederiksberg svømmehal

 

Dette afgangsprojekt kommer med et bud på et nyt indretnings- og belysningsdesign til Frederiksberg Kurbad der ligger i Frederiksberg svømmehal. Projektet skal vise Kurbadets potentiale til, at favne den badende og kroppen, så denne kan få de bedste vilkår for ro, refleksion og rekreation, samt understøtte selve ”akten at bade” som en rituel handling med en stærk kropslig sanse oplevelse.

Det handler om at skabe en sanselig fortælling med fokus på dags- og kunstlys i relation til konteksten, så svømmehallens identitet og kulturhistoriske funktion som badeanstalt for folket accentueres. Gennem processen undersøgtes hvordan krop, lys og omgivelser relaterer sig til hinanden i forhold til det sansede og den ønskede oplevelse. Projektet danner således grundlag for et udspil til en nuanceret forståelse af det oplevede lys og lysets sanselige kvaliteter, med fokus på kroppens fremtræden i rum og den indre sansning. Derfor handler projektet i særlig grad om kroppen i relation til lyset og omgivelserne.

Frederiksberg Svømmehals arkitektoniske kvaliteter som forgænger for funktionalismen og modernismen, samt dens placering rent kulturhistorisk som samlingssted til dyrkelsen af krop og sundhed, er netop det, der gør bygningen og badekulturen bevaringsværdig. Kurbadets funktion er i sig selv rent kulturelt, heldbredsmæssigt og socialt, en vigtig del af Frederiksberg svømmehal, hvor dyrkelsen af det mentale helbred forenes med en kropslig oplevelse. Det nuværende kurbads indretning,  får ikke den fortælling om dagslys og tektonik byggeriet indebærer, som har potentialet til at skabe en oplevelsesmæssig sammenhæng til det eksisterende og samtidig højne oplevelsen af at være på dette kulturelt særlige sted.

Gennem en analytisk bearbejdning af kurbadets areal, ved at studere oprindeligt tegningsmateriale, er den grundlæggende arkitektur anskueliggjort. Ligeledes er der arbejdet metodisk med at forstå dagslyspåvirkningen i rummet for, at kunne udnytte dagslyset bedst muligt i forhold til en ny rumlig disponering. Ønsket har været, at lade arkitekturen stå frem og dagslyset tegne denne. 

Således er de bærende søjler synliggjort og har i den nye rumlige disponering en opdelende funktion mellem den mørkere del og den lyse del. 

Detaljeringen er baseret på 1:1 studier af den menneskelig hud og krop i relation til lys, materialer, vand og form. Ligeledes har lyset og vandets samspil og egenskaber været grundlæggende for processen. På den måde er lyset med til at gøre kurbadet favnende og mødet med vandet til en stærk sanselig oplevelse på kroppen. 

Perspektivisk skitse af rummets arkitektur og lys/skygge tegning

Arbejdet med den store rumlige disponering, der har givet en åben planløsning med luft og lys, samt en intim kerne, har givet et kurbad hvor øjet let kan navigere og dermed have overblik og ro til at være afslappet. Detaljeringen i ”møblet” langs badet, samt greb ved bassinkanterne er med til at understøtte haptiske sensoriske oplevelser. Det diffuse dagslys skaber en balanceret rolig lyssituation hvor synsnerven kan finde ro og slappe af. De blide fortoninger og overgange af lys og skygge er med til at bibeholde en let orientering og beroligende atmosfære, understøttet af kunstlysets varme glødende spil.

Badenes formgivning forholder sig til de rektangulære former der eksisterer i bygningen. Deres dimension og placering forholder sig til vinduerne i facaden og ovenlysåbningerne. De er forbundet af et opholdsmøbel der vokser op af gulvet, løber rundt langs badenes bassinkanter, kobler disse sammen og giver anledning til ophold.

Den symmetriske planløsning giver et overskueligt visuelt indtryk, som brydes af de identitetskabende lystiltag og få symbolske elementer. Her er tid til at dvæle og plads til at være. I sin krop.

 

For mere information kontakt Fie Paarup fiepaarup@gmail.com

Copyright Fie Paarup 2018

I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Good health and well-being (3)
Clean water and sanitation (6)
Sustainable cities and communities (11)