Når tavse huse synger

Navn
Signe Bech Reinholdt
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Kulturarv, Transformation og Restaurering
År
2016

Projektet koncentrerer sig om at transformere og addere til den funktionstømte omformerstation på Nyborggade 13, tegnet og opført af stadsarkitektens kontor i 1936. Omformerstationen placerer sig på en industrigrund, side om side med to yderligere stationer tegnet af Hans Christian Hansen. Projektet holder sig indenfor omformerstationens grundareal og bevæger sig ikke længere ind på matriklen, da Hans Christian Hansens to tilstødende stationer endnu rummer højspænding. 

 

Grunden bevares som industrigrund og der indrettes et såkaldt ’mikrobryggeri’ i omformerstationen. Dels for at bevare produktionen i byen og dels for at udnytte det særegne arkitektoniske potentiale, som industribyggeriet indeholder. Mikrobryggeriet inkluderer plads til ølbrygning, restaurant og bar (transformation) samt plads til dyrkning af humle (addition). Funktionen og arkitekturen skal være et aktiv for byen. Stedet kan både være drevet af private eller fx en forening. Fælles for begge skal være en passion for stedet og ølbrygningsfaget, som kan medvirke til, at bryghuset får vedholdende anerkendelse og plads i byen. 

  

Projektet er informeret af omformerstationens iboende arkitektoniske potentiale og konteksten hvori den befinder sig, heri med fokus på Hans Christian Hansens to tilstødende stationer. I processen er materialet, håndværket, tektonikken og rummene i grundens tre stationer blevet studeret, som grundlag for omformerstationens transformation og tilhørende addition. Det har været ønsket at bringe omformerstationen op på samme arkitektoniske niveau som dens nære kontekst vha. en proces, der har beskæftiget sig med livets og arkitekturens elementære kvaliteter. Hvordan bliver rene simple materialer sammenføjet og bearbejdet i skabelsen af gode rum, ligesom rene og simple råvarer sammenføjes og bearbejdes i bryggeprocessen ved skabelsen af øl?

Blik fra gaden - th. ses bryggeriet
Modelfoto fra produktionskælderen
Modelfoto fra produktionskælderen
Modelfoto fra restauranten
Modelfoto fra svævende gangpromenade
Modelfoto fra taghumlehaven
Modelfoto af facaden
Områdeplan
Opstalt
Tværsnit
Længdesnit
Kælderplan - Produktionen
Stueplan - Ankomst
1. sal - Restauranten
Tagetage - Humlehaven
Sprængt aksonometri af husets dele
Detaljesnit af facadebeklædning
Studier af facademønstre
Bryggeprocessen