NASJONALTEATER I TORSHAVN

Navn
Fredrik Espe Christoffersen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Bosætning, Økologi og Tektonik
År
2016

Oppgavens formål er å komme med et forslag til et nytt nasjonalteater i Færøyenes Hovedstad Torshavn.

Nasjonalteateret opptrer som et landskpelig grep ut mot havnen. Som en gjentolkning av den klippeformasjon som engang domminerte havnebildet, men under industrialiseringen ble sprengt vekk. Bygningen oppfattes som noe massivt der kommer voksende ut fra berget. Du som publikum vil entre denne robuste stenen i havnen og deretter oppleve en intim teatersal bekledt i træ inne i hjertet av den.

Det konstruerte landskap og den langstrakte foyer danner en forbinnelse til området over klippen. Med dette etableres et sirkulært byforløp der kobler byen sammen, hvor foyeren folder sig langs med og orienterer seg inn imot sentrum. Foyeren er ikke bare er et tilbud til teateret, men nemlig også et tilbud til byen. Det regner i snitt 220 dager om året så færinger oppholder seg mye inne. Derfor er foyeren et klimatisert offentlig byrom hvor du har følelsen av at du er ute selv om det regner.

Arbeidsplassen i backstage som besitter et særlig fellesskap. Bakscenerommet, som backstagets sentralrom, kobler seg opp til saler og verksteder samt de ansattes flow i huset. Bakscenen får derfor kvaliteter som et funksjonelt bytorg hvor alle ansatte møter hverandre.

Foyeren - Byens klimatiserte rom, hvor følelsen er å være ute. Lanskapet trekker seg inn og danner et uformelt sittelandskap.
Hovedsalen - Det varme indre. Salen hever seg, omkranser scenen og gir en intim opplevelse.
Backstage - Med bakscenerommet som sentrum. "Bytorget" hvor varer, scenografi og ansatte blir fordelt til verksteder og saler.