NØRREBROSTOLEN

Navn
Nicolai Kofod Larsen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Kulturarv, Transformation og Restaurering
År
2018

Nørrebrostolen er med til at skabe et mere demokratisk byrum i Nørrbroparken, ved at stolen og dens mobile egenskab, er med til at inddrage brugeren i beslutningen om placering og orientering. Et medansvar i en mere dynamisk arkitektur, der kan tilpasse sig forskellige situationer og vejrforhold.

I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Reduced inequalities (10)
Sustainable cities and communities (11)