Nordhavn X - en kulturel destination i fremtidens by

Navn
Jakob Franijeur Holmqvist-Larsen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Arkitektur, Rum & Tid
År
2015

Nordhavn X

Udgangspunktet for dette projekt er det paradoksale i, at indtage en eksisterende bydel med en ny identitet og lægge en 50-årig ramme for udbygningen af både bydel og identitet. Nordhavn X er et punkt for at diskutere havnens identitet og den kommende; et nedslag i tid og en overgang mellem den historiske Nordhavn og den kommende: En refleksion over tid, rum og identitet.

X markerer overgangen mellem det gamle og det nye Nordhavn. X er en udflytterfunktion, der stiller sig i periferien af Nordhavn og venter på byens ankomst,

Med ryggen mod havet og ansigtet mod byen.

Mellem skalaer, mellem byudvikling, fra en tid før byen til en tid efter.

Fra industriens ophør og de-territorialisering og den bæredygtige bys indmarch. 

X bringer Nordhavn ud i lyset og laver et sted. Det er et skår i masterplanens intentioner og skaber for første gang et sted og en destination frem for et billede af, hvad samfundet forventer. 

Byen Kommer

Med COBEs masterplan for udviklingen af Århusgadekvarteret i Nordhavn og den generelle udviklingsstrategi for resten af Nordhavn er et nyt kapitel påbegyndt i Nordhavn: 40.000 mennesker og 40.000 arbejdspladser svarende til 3,5 mio. etagemeter boliger og erhverv, samt en ny udfyldning af Nordhavn som indtilvidere svarer til 0,5 gange mere Nordhavn (fra 2km2 til 3km2).

Det ny Nordhavn bliver brandet, som en grøn og blå, bæredygtig (havne)by, omend stadig med respekt for den industrielle karakter. Som planen er nu, appliceres østerbro-karréens størrelse i moderne fortolkning til Nordhavnen, samt nogle opskærende havneforløb og en letbane til metroen.

Infrastrukturelt er Nordhavn tilkoblet resten af København ved én indfaldsvej til motoriserede køretøjer, flere cykelstier, metroen (kommende metroring i Nordhavn) og ad vandvejen. 

Nordhavns øst-vest gående holme, adskilt af kanaler, taler for en additiv masterplan, hvor de inderste område udvikles først og dernæst de ydre, efterhånden som man når længere nordpå over de næste 40-50 år. Man skubber så at sige Nordhavns periferi foran sig mod nord over det næste halve århundrede. Den tidslige udspænding af et sådant projekt er meget omfattende, økonomisk og politisk styret, derfor må fremtiden vise, hvorvidt intensionerne kan fastholdes og transformationen kvalitativt viderudvikles. Dette skyldes, at der givetvis opstår ”nye tanker” i så lang en periode.