Nyord - Sea Rise Park

Navn
Andreas Munksgaard Weir
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Urbanism & Societal Change
År
2018
Fremskrivninger baseret på rapporter fra FNs Internationale klimapanel (0-1m)

Projektet "Nyord - Sea Rise Park", forsøger at italesætte, opstille spørgsmål og skabe debat om Nyords fremtid. Hvordan forholder vi os til udsigterne om et stigende havspejl, der på sigt vil påvirke store dele af den danske kyst? I de urbaniserede områder debatteres allerede metoder hvorpå markedsværdier og beboede områder kan sikres på bedst mulig vis. Men hvilken betydning har fremskrivningerne for mindre samfund som Nyord, der rummer mange kulturhistoriske og naturmæssige værdier? Skal vi arbejde for at beskytte området i form af diger eller er det naturens gang der skal beskyttes og have frit spil? Skal vi kæmpe imod naturen eller tilpasse os? I hvilken grad skal vi i fremtiden have adgang til kysterne?

"Jeg ser vigtigheden af arkitektens tilgang til udfordringerne med klimaforandringer som en vigtig brik i samfundsdebatten"

Idéen bygger på at indskrive sig i eksisterende turismestrategier rundt omkring i landets kystnære zoner. Specielt i udkantsområderne, der i høj grad profiterer på oplevelsesøkonomien og  lokalhistoriske oplevelser og fortællinger. Via en række fysiske elementer indskrives og formidles lokale scenarier for et stigende havspejl i samspil med topografien, der eksponeres og gøres synlige. De fysiske elementer eller ”højvandsmærker” placeres som et serielt forløb langs den eksisterende vandrerute Camønoen og beretter om kommende ændringer i landskabet.

Projektet forsøger herved ikke at give endegyldige svar, men ser nærmere på vigtigheden i at etablere et rum, der visuelt og fysisk italesætter prognoserne udmeldt af det Internationale Agentur for Klimaforandringer (IPCC).

1/4
Serielle forløb der markerer ændringer i landskabet
Visuel og rumlig formidling i 1:1 skala
Potentialet i flydende teknologier
Læringsrum på vandet

Forslaget skal ses i forlængelse af en traditionel dannelse- og oplysningsfilosofi, målrettet børn og unge. Der ligger en stor opgave for de nuværende generationer at oplyse de yngre om, at naturen ikke er for givet, og der allerede i dag er brug for at forholde sig til de ændringer, vores fælles hverdag vil gennemgå de næste mange år. Klimaforandringer er ikke kun en politisk udfordring. Det kommer til at påvirke os alle.

Lokale fremskrivninger 2017-2095
"Der ligger et stort ansvar hos de ældre generationer, i oplysningen af de yngre, om forandringerne vores fælles hverdag vil gennemgå på sigt."
1/2
Forslag til en national strategi
Målrettede interaktive formidlingsværktøjer
"Gennem rumlige og visuelle redskaber kan arkitekten byde ind med alternativer til mere konventionelle formidlingsformer af klimaforandringer som rapporten eller grafen"
I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Quality education (4)
Sustainable cities and communities (11)
Climate action (13)

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand