Offentlig Bad på Wilders Plads

Navn
Jakob Kleven
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Kulturarv, Transformation og Restaurering
År
2018
Badet fra Wilders Bro

Prosjektet handler om å utvikle et offentlig bad på Wilders Plads, med referanse til de historiske badene, som sosial møteplass og sted for sanselig utfoldelse. Intensjonen min er å skape et sted i byen hvor man kan trekke seg tilbake for fysisk renselse, ro, velvære og mental oppladning.  

Med utgangspunkt i de eksisterende kvaliteter og karaktergivende egenskaper ønsker jeg tilføye noe nytt som går i dialog med det eksisterende. Jeg vil søke inspirasjon havnebebyggelsen som preger Christianshavn og Wilders Plads, slik at det oppstår en forbindelse mellom arkitekturen, funksjonen og historien. 

Som mye annen historisk havnebebyggelse på Christianshavn, står Wilders Plads i fare for å bli enda et innadvendt boligområde. Området har en unik plassering i byen og burde komme offentligheten og fellesskapet til gode.’

Eksisterende forhold

1/2
København, Christianshavn (Eksisterende situasjon)
Wilders Plads (Eksisterende situasjon)

Foreslått bad

1/5
Situasjonsplan (foreslått bad)
Oppriss mot sydvest og -øst gj. Christianshavns- og Wilders Kanal (foreslått bad)
Stueplan (foreslått bad)
Fasader (foreslått bad)
Snitt (foreslått bad)

Tektonikk og materialbruk

 

Fundamentet  

Byggets base, badene og tekniske rom er plasser her. Bygget i betong. Badene kledd med fliser på 35 x 35 mm opp til sittehøyde for å gi en behagelig og renhildsvennlig overflate å bevege seg på. I forskjellige fargetoner for å undebygge romforløpet. 

 

Muren

Referanse til pakkhusenes massive uttrykk. Oppført i mørk rød tegl, i likhet med flere av pakkhusene langs havnen. Det er valgt Petersen Tegl, steintype D35. Yttermuren er bygget som diafragmamur med én steins ytre mur, én stein isolasjon og bindere i tegl og én steins indre mur. Dette gir en veggtykkelse på 708 mm som sikrer et solid uttrykk - forterket av normal kryssforbandt. Fuge på 12 mm av ordinær kalkmørtel med tilslag av knust teglstein (D35). Fugen komprimeres og etterspekkes til ferdig overflate 3-4 mm innenfor ytterkant teglstein, for fargetilpasning til steinen. 

 

Taket 

Bæres hviler på muren. Bærende konstruksjoner og synlig overflater av heltre eik, med referanse til havnekantens bolverk i eikestokker og pakkhusenes store tretakkonstruksjoner. Eiken vil gråne med tiden og bli mer lik bolverket. Taket er tekket på utsiden med sinkplater som beskytter og leder vannet vekk.

 

Visualisering av badet og Ankerpladsen fra Overgaden Oven Vandet
'Tjernet', basseng / 25 ºC
Det japanske badet / 36 ºC
Hamamen / 35 ºC
Detaljer
Axonometri av anlegget
I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Sustainable cities and communities (11)
Responsible consumption and production (12)