P. S. Krøyers materialebrug og maleteknik - En undersøgelse af kunstnerens malerier og tubefarver

Navn
Marie Bitsch Christiansen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Konservatorskolen
Program
Tværfagligt kandidatprogram
År
2016

I specialet undersøges P. S. Krøyers (1851-1909) materialebrug og maleteknik med sær-ligt henblik på at kortlægge Krøyers palet og eventuelle ændringer i denne igennem hans oeuvre samt at belyse, i hvilket omfang kunstneren har gjort brug af periodens præfabrikerede materialer.

Undersøgelserne har omfattet fire af Krøyers malerier og indholdet i kunstnerens malerskrin, der bl.a. tæller en række velbevarede tubefarver. Farvesnit og farveprøver fra malerierne og tubefarverne er blevet analyseret ved op-tisk mikroskopi, SEM/EDX, Ramanspektroskopi og FTIR-spektroskopi for at undersøge opbygningen af farvelagene og identificere de anvendte pigmenter og bindemidler.

Undersøgelsernes resultater tegner et billede af en kunstner, hvis palet har bestået af såvel traditionelle pigmenter som pigmenter udsprunget af den moderne kemiske industri, der blomstrede i 1800-tallet. Set fra et konserveringsfagligt perspektiv er den væsentligste ændring i paletten introduktionen af zinkhvidt i sidste del af Krøyers vir-ke, da dette pigment er forbundet med en række forskelligartede bevaringsproblema-tikker. Yderligere illustrerer undersøgelserne kompleksiteten af præfabrikerede tube-farver fra denne periode. Flere af Krøyers tubefarver indeholder blandinger af organi-ske og uorganiske pigmenter, og selvom der oftest er overensstemmelse mellem han-delsnavnet og det primære pigment i tuben, er det langt fra altid tilfældet.

Emneord: P. S. Krøyer - Kunstnermaterialer i 1800-tallet - Maleteknik - Lærredsmaleri - Tubefarver - Pigmentanalyse - Farvesnit - SEM/EDX - Raman-spektroskopi - FTIR-spektroskopi

 

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand