På tredje etage skal gardinerne jo bare være hvide... Undersøgelser og analyser i forbindelse med en genskabelse af Poul Gernes' foldedøre fra forhallen på Herlev Hospital

Navn
Anna Katrine Hansen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Konservatorskolen
Program
Tværfagligt kandidatprogram
År
2015

Dette specialeprojekt handler om foldedørene fra forhallen på Herlev Hospital, København. Hospitalet var ved opførelsen et anderledes og nytænkende hospital, totaludsmykket af kunstneren Poul Gernes (1925-1996). I dag er hospitalet et hovedværk i dansk udsmykningskunst samt et værk med international bevågenhed som hospital, arkitekturværk og billedkunst.

Dørene skal genskabes, og formålet med opgaven var at identificere indholdet af pigmenter og bindemiddel. De benyttede analytiske instrumenter er: FTIR-spektroskopi, Raman-spektroskopi, SEM-EDS og THM-GC-MS. Bindemidlet kunne via FTIR bestemmes til at være alkyd hvilket bekræftes af THM-GC-MS, der desuden påviser indhold af tall-olie. Pigmentindholdet kunne effektivt bestemmes ved hjælp af Raman, malelaget er komplekse blandinger af uorganiske og moderne organiske pigmenter, i kombination med titanhvidt og/eller baryt. Grunderingslagene består af fyldstofferne baryt, calcit eller talkum. SEM-EDS analysen og optisk mikroskopering under UV-lys viser to forskellige grunderingslag, den største forskel er indholdet af calcit i 2. grunderingslag.

Igennem The Decision Making Model er der fundet et konserveringsfagligt grundlag for en genskabelse. Dette kan gøres da konservatorer der arbejder med moderne og samtidskunst er nødsaget til at genoverveje de standardmetodikker, der er tilknyttet faget, og forsøge sig med nye metoder til håndtering af denne type kunst.