The playfull landscape - a day care interior

Navn
Christine Hoff
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Spatial Design
År
2019
Model photo view from the marsh

 

Jeg har tegnet et bud på 8 gruppers daginstitution med fokus på skabe et indre landskab der understøtter læring og taler til barnets fantasi.

 

Med afsæt i studier om rum og børns adfærd, gældende læringsteori og kvalitet i daginstitutioner, har jeg forsøgt at givet et bud på, hvorledes vi kan forlade den traditionelle ”one fits all” tilgang og i stedet prøve at nytænke måden hvorpå vi organisere og programmere daginstitutioner.

Udfordringen ligger blandt andet i at alt for mange kvadratmeter ligger ubenyttet hen i størstedelen af dagen, hvilket resulterer i, at den rumlige tæthed ude på stuerne når så kritisk et niveau, at det påvirker børnenes adfærd og læring negativt.

Målet med mit projekt er at udfordre, om det er muligt at skaffe børn markant bedre fysiske forhold i fremtidens daginstitutioner uden at bygge større og øge kommunernes byggeomkostninger. Kan simpel reorganisering og nytænkning af måden, hvorpå vi fordeler daginstitutionernes kvadratmeter forbedre rummenes evne til at understøtte læring?

Med en baggrund i den pædagogiske faglighed og en fremtid i den arkitektoniske har jeg med dette projekt forsøgt at favne begge fagligheder og skabe bro.

 ----------------------------------------------------

My project is a day care center for eight groups of children age 0-6. The focus of my project was to create an interior landscape that supports learning and speaks to the imagination of the child.

Based on studies on space and behaviour, current learning theory and rapports on quality in day care, I have tried to leave the traditional “one fits all” approach behind and rethink the way that we program and design day care today.

The challenge is among others that fare to may square meters go unused throughout the majority of the day, which results in that the spatial density in the group rooms reach a critical level, that effects the children’s behaviour and learning adversely.

The goal of my project was to challenge if it was possible to precure children significantly better physical conditions in future day care without building bigger and increasing the building cost of the municipality’s. Can simple reorganisation and distribution of the square meters improve the rooms ability to support learning?

With a professional background in early childhood learning and a future in architecture, this project is my attempt to build a bridge between to professions.

 

Long section
Cross section
Photomontage
Site plan
Plan
Common space
Elevation
Sketch team 3
Model
Model
Team 3
Model photo team 3
Model photo team 2
Looking into team 3
I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Good health and well-being (3)
Quality education (4)
Responsible consumption and production (12)
Climate action (13)

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand