Råstofruten

Navn
Kirsten Ibsen Kure
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Landskab
År
2016

Fra industri til kulturelt pejlemærke - En rejse gennem Bornholms industri-, geologi- og kulturhistorie. 

Råstofruten udspringer af en fascination for de mange råstofgrave der findes på Bornholm.

Disse unikke menneskeskabte landskaber, tilbyder nye former for rumlig arkitektonisk kvalitet, samt indsigt i øens geologi og dens industrielle udviklingshistorie. I form af cykelruter, skaber Råstofruten en kobling, hvor de besøgende bliver ledt gennem Bornholms enestående landskab til særligt udvalgte råstofgrave, der hver især rummer sinsæregne historie og unikke rå natur. 

I Klippeløkken mødes kultur og industri i et besøgscenter på kanten af granitbruddet. Her kan man opleve granitbrydningen på nært hold samt få viden om råstofgravene og de udvalgte cykelruter, inden man selv begiver sig ud på jagt i industriens spor.

Bjergbakke Granitbrud

Program - Råstofruten

Appendix - Udvalgte råstofgrave

PRÆKVARTERE DANNELSER

PRÆKVARTERE DANNELSER

UDVALGTE RÅSTOFGRAVE

 

Råstofgravene blev valgt ud fra flere forskellige kriterier. 

1. Den landskabelige værdi - f.eks. udformningen af rummet og kontrasten mellem landskaberne

2. Taktiliteten - Materialerne i råstofgraven, kontrasten mellem elementerne og det sanselige rum

3. Spor efter industrien - En central del af fortællingen, som vidne om de kræfter der havde skabt disse landskaber. 

4. Naturens overtagelse - En medfortæller om stedsspecifik flora og historien om industriens storhedstid og forfald.

Pyritsøen, Nexø
Dalegård Granitbrud
Præstebo Granitbrud
Helletsbakke Granitbrud
Pedersker Sandstensbrud
Munkerup Lerbrud
Bjergbakke Granitbrud

BORNHOLMS RÅSTOFFER 

Her ses: Grus, sandsten, granit, kalksten, ler og kul

RÅSTOFRUTENS DANNELSE

Råstofruten blev dannet ud fra mange forskellige parametre, der gennem research blev kortlagt og indskrevet på kortet.

RÅSTOFRUTEN

Råstofruten
Kotemodel Bornholm - Råstofruten

DE 3 NYE RUTER

Nordkystruten

NORDKYSTRUTEN

Skovens Granit

Skovens Granit

Sandkystruten

Sandkystruten
præstebo granitbrud som rekreativt område
Bodilsker sandstensbrud som rekreativt område

KLIPPELØKKEN GRANITBRUD

Klippeløkken Granitbrud ligger 1 km nordøst for Rønne, i et område hvor der ligeledes har været indvundet kaolin og ler. Det blev valgt som udspringspunkt grundet dets nære placering til Rønne, hvor de fleste turister ankommer til, samt dets størrelse og status som semi-aktivt. Ligeledes er det placeret tæt på den Grønne Ring - en eksisterende rekreativ rute som løber i et bælte om Rønne.

Dets status som semi-aktivt, gør at man kan kombinere det industrielle med det kulturelle. I de aktive perioder, er det muligt at opleve indvinding af granitten fra toppen af bruddet og i de inaktive, kan man bevæge sig i bunden af bruddet og se brydningens enorme kræfter i granittens sprængte overflader. 

 

Karakteristiske elementer i Klippeløkken

FLORA I KLIPPELØKKEN

Den dominerende flora
Landskabsplan for Klippeløkken Granitbrud
Kotemodel - Klippeløkken
Landskabssnit Klippeløkken

Indvindingens spor

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand