RUM VED VANDET - Et Videncenter på Læsø

Navn
Nanna Hedensted Lundorf
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Bosætning, Økologi og Tektonik
År
2017

Danmark et af de lande i Europa, der råder over den længste kyststrækning per. indbygger. Kystbyer der tidligere har levet af og skabt særegne identiteter gennem erhverv tilknyttet havet, er i dag i høj grad afhængig af turismen. Hvad angår vækst skal disse områder ikke konkurrere med de større byer, men i stedet fremhæve og understøtte det, som ikke kan bygges, findes eller skabes i og omkring de større byer.

Historisk set har høst af ålegræs været en større beskæftigelse langs de danske kyster, især på Læsø. I dag beskæftiger det 4 landmænd på henholdsvis Møn og Bogø. Den mest kendte brug af ålegræs er de tængede tage på Læsø. Læsøs tradition med ålegræs er en af de mest særegne vernakulære byggeskik vi har i Danmark. Men den kulturarv er ved at forsvinde, og der er nu kun 36 tanghuse tilbage på Læsø. De senere år har man iværksat en plan for at bevare og restaurere øens tangtage, mens en formidlende strategi for historien bag tangtagene, ålegræssets egenskaber og udviklingspotentiale er fraværende.

I dag arbejder flere danske, såvel som udenlandske, forskningsgrupper, med at udvikle dyrkningsmetoder for at kunne restaurere ålegræsenge, da dette er med til at fremme biodiversiteten i kystnære områder. Selvom anvendelsen af ålegræs, som byggemateriale, er mere end 300 år gammel, er det først indenfor de seneste år, at designere, såvel som arkitekter, har fået øjnene op for det bæredygtige materiale. Tangtagene på Læsø var en naturlig følge af datidens ressourceknaphed. På samme måde bliver man i dag, i langt højere grad end tidligere, nødt til at forholde sig kritisk til, hvordan og med hvilke materialer, man bygger. 

Inden for de seneste 10 år, har man på Læsø registreret en stigende forekomst af sundt ålegræs, men det er først nu at ålegræsset har den længde og kvalitet, der skal til for at anvende det til øens tangtage. Der er dog tale om så små mængder at det de kommende år, kun kan bruges til mindre reperationer. Læsø kommune håber på at man igen kan opnå sin egen høst af ålegræs, så man kan restaurere og genetablerer de gamle tanghuse.

Vores projekt, Rum ved vandet - Et videncenter på Læsø, skal danne base for den igangværende forskning af ålegræs, der i dag er spredt ud over landet på universiteter og virksomheder. Med udgangspunkt i øens stedspecifikke potentiale og særegne byggeskik med ålegræs, så vi et arkitektonisk potentiale i at lave en større formidlende strategi, som videncentret kunne indskrive sig i. Hvor tanghusene giver et billede af fortiden, vil videncentret pege fremad. Projektet vil skabe en ny lokal arbejdsplads, der udnytter den viden, som lokalsamfundet har opnået gennem århundreder, samtidig med at videncentret involverer internationale forskere og videnspersoner i tangmiljøet - et projekt forankret i en lokal kontekst, der rækker ud til omverdenen.

Projektet er tegnet i samarbejde med Lise Hornehøj Garval

I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Industry, innovation and infrastructure (9)
Sustainable cities and communities (11)
Responsible consumption and production (12)
Life below water (14)

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand