Sammen - et bofellesskap for eldre og studenter

Navn
Nina Jerpset Sandersen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Kulturarv, Transformation og Restaurering
År
2017

I mitt avgangsprosjekt ønsker jeg å danne rammene om en ny boform – et bofellesskap for eldre og studenter. Gjennom prosjektet ønsker jeg å rette fokus på følgende problemstillinger: hvordan organiserer vi eldreomsorgen i fremtiden slik at flere eldre kan bo hjemme lenger? Og, hvordan sørger vi for at det er nok boliger til studenter i byene?

 

Nye boformer

Byene våre vokser hurtig. I løpet av de neste 10-15 år forventes Københavns befolkning å øke med hele 100.000. Det vil med andre ord bli et enormt behov for flere boliger fremover. Mange av dem som flytter til byene er studenter og unge voksne, og mange bor alene. Jeg tror derfor det er nødvendig at vi tenker nytt, og med fokus på langt mer kompakte boligløsninger, i utviklingen av København fremover.

Den danske befolkning blir også stadig eldre. Om ca. 20 år vil hver 4. danske være over 65 år gammel. Dette vil legge et enormt press på velferdsressursene. Da gruppen av eldre vil bli langt mere sammensatt enn tidligere, tror jeg det blir nødvendig at vi utvikler mye mer fleksible og varierte bolig- og pleieløsninger.

Jeg ønsker derfor å lage et prosjekt som har den kompakte boligen og et aktivt naboskap i fokus. Jeg tenker at studentene som skal bo i huset, skal ha noen forpliktelser i forhold til å ta vare på de eldre. For eksempel organisering av fellesmiddager, hjelpe til med innkjøp osv. Til gjengjeld får de en god, kompakt bolig, til en redusert husleie. Men, forhåpentligvis stopper det ikke der. Mitt ønske med prosjektet er at det skal bli et sosialt fellesskap som går begge veier – på tvers av generasjonene – hvor nye, kanskje uventede vennskap kan oppstå.

 

Tomme kontorbygg

Prosjektet tar utgangspunkt i en transformasjon av kontorbygningen Snorresgade 13-19 på Islands Brygge i København. Med økende befolkningspress på storbyene, er det nødvendig å tenke nytt også i forhold til gjenbruk av eksisterende bygninger. Tomme kontorbygg utgjør en ubrukt ressurs som, hvis reglene blir lagt til rette for det, kan utnyttes til å dekke deler av det stigende boligbehov i København.

Selvhjulpenhet og fellesskap har vært styrende begreper i formgivingprosessen. Arkitektonisk henter prosjektet dessuten inspirasjon fra tradisjonell japansk arkitektur. Blant annet brukes skyvedører gjennomgående i hele huset. Dette for å skape glidende overganger mellom felles og privat, samt skape en fleksibel planløsning i de enkelte boliger.

entré til bolig
I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Good health and well-being (3)
Sustainable cities and communities (11)