Skriftdesign och visuell identitet till en feministisk filmfestival

Navn
Lisa Sigebrand
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Designskolen
Program
Skrift & Wayfinding
År
2016

Projektet har handlat om att utveckla en visuell identitet åt en feministisk filmfestival. Huvudfokus har legat på att skapa en skrift som en bärande del av identiteten och som förmedlar den feministiska värdegrund som ligger till grund för festivalen.

Konceptet bygger på att filmfestivalen ger plats åt kvinnor, röster och perspektiv som ofta inte syns eller får ta plats. I identitetsarbetet har jag tagit fasta på festivalens ambitioner att ifrågasätta och kommentera jämställdheten i filmbranschen. Genom att låta festivalen vara en del av den pågående debatten, ges ytterligare möjligheter att påverka och synliggöra dessa frågor.

Skriften har sin utgångspunkt i feminism som en aktivistisk och inkluderande rörelse. En serie alternativa tecken ger möjlighet att skruva upp för skriftens karaktär och bryta med de inbördes reglerna, som ett sätt att ifrågasätta rådande normer och låta det ta en naturlig plats i formen. Genom att bryta med konventionerna skapas något mer.