SPIRERUM

Navn
Sally Rudkjøbing
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
År
2017

SPIRERUM

SANSELIGE NEDSLAG TIL BØRN // ASYLCENTER KONGELUNDEN

I dette projekt har jeg studeret dagslyset som arkitektonisk element i samspil med materialer og form.

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i center Kongelunden, der er et omsorgscenter for særligt sårbare børn og voksne, der f.eks. har været ofre for tortur og kan have fysiske og psykiske handicap som posttraumatisk stress og depression.

Et sted, jeg synes, der har behov for sanselige frirum.

Projektet fokuserer på børnene og arbejder med tre sansestimulerende rumligheder med fokus på oplevelse, leg, læring og ro.

Lyset og rumlighederne skal kunne bidrage til at stimulere og aktivere stedets børn i et samspil mellem taktile materialer, farver, interaktion mellem ude og inde, dagslys og mørke.

Jeg har valgt at kalde disse nedslag for spirerum. 

oversigt
himmelrummet
klatreskoven
vandhullet