Stadens nya monument

Navn
Karl Albert Frej Skoog
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Kunst og Arkitektur
År
2018

Projektet er en serie arkitekturmonumenter der vidner om en ellers skjult infrastruktur af skybrudstunneller der bliver etableret under København. Mens udfordringerne med oversvømmelser vokser, synes arbejdet med at usynliggøre dem i byen intensiveres. Dette paradoks skaber en problematisk distance mellem vores måde at leve på, og de konsekvenser det får for os selve og vores omgivelser. Det, at skabe noget i vores fælles rum der får os til at reflektere over situationen, som minder os om nogle forhold der angår os alle sammen, bliver særligt betydningsfuldt.

Projektet tegner syv forskellige monumenter langs en af skybrudstunnelerne i København. Monumenterne markerer nedløbsskakt der fører oversvømmelsevand ned til skybrudstunnellen. Samtidigt tilpasser sig de specifikke byrum langs tunnellens udstrækning.

I sin helhed kan projektet også forstås som et forslag på hvordan man generellt kan arbejde med infrastrukturens møde med byrummet. 

kort over planlagte tunnelstrækninger
Åparken luftfoto
Skt Jørgens sø luftfoto
Vesterbro torv luftfoto
Situationsmodel, udsnit af byen langs tunnelstrækningen 1:200
Forsamlingshuset på Sønder blvd, 1:20
Naboen til de døves kirke, 1:50
Risten ovenpå det store rum, Vesterbro torv
Risten som udskæring i byen, Skt Jørgens sø
Forsamlingshuset på Sønder blvd
Pumpestationens tårn ved Kalvebod Brygge
Renden i Ågadeparken
Naboen til de døves kirke
Porthuset
Forsamlingshuset
I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Sustainable cities and communities (11)