Tekstillaboratorium

Navn
Gunhild Askehave Henriksen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Arkitektur, Rum & Tid
År
2015

Tekstillaborattoriet er et miljø for tekstiludvikling og –eksponering, og spiller en rolle som livgivende element i Carlsbergområdet -en bydel under forandring.

Tekstillaboratoriet er en arkitektonisk ramme, hvor begivenheder er i konstant interaktion. Værkstedernes nærvær tilføjer et ekstra lag af forståelsen til udstillingen. Udstillingens relation til værkstederne kan virke inspirerende og sætte dialog og nye tanker i gang om det tekstile materiale for designerne. 

Bygningen består af tre åbne planer. Planerne skæres af en tværgående passage, som i et konkavt – konvekst spil af åbninger, forskydninger og skæringer bringer det offentlige rum ind. Gennem sin transparens træder de forskellige handlinger frem i facaden, og brander bygningen udadtil. 

Miljøet - den indre organisering
Passagen - ankomst fra gallerierne
REFLEKTION OVER KONTEKST - rytmer, intensiteter og ophobninger skaber en bevidsthed om en passage på sitet.
KORT over det nordlige Carlsbergområde. Bygningen som et urbant fragment.
MODELFOTO - bygningen set fra krydset mellem Ny Carlsbgervej og Væsterfælledevej.
Passagen - ankomst fra Ny Carlsbergvej
Opstalt fra Ny Carlsbergvej.
Modelfoto
tværsnit
facade syd
længdesnit
facade øst
facader
Plastiske moduleringer