Tendenser innen bokkonservering ved nasjonalbibliotek i Europa

Navn
Tonje Dahlin Sæter
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Konservatorskolen
Program
Tværfagligt kandidatprogram
År
2015

Dette specialet forsøker å skape et grunnleggende overblikk på tendenser innen bokkonservering på nasjonalbibliotekene i Europa.

Den vil se på forskjeller og likheter mellom konserveringsverkstedene, hvordan de er påvirket av digitaliseringsprosjekter. Den vil også forsøke å lage et overblikk over hvordan de håndterer utfordringer som red rot og mugg, om de bruker aggressive metoder som avsyring og bleking, om de bruker tradisjonelle metoder som smøremidler eller mer enklere konserveringer og minimale inngrep. Oppgaven er basert på intervju (av seks utvalgte land) og spørreskjema.

Emneord: Bokkonservering, nasjonalbibliotek, konserveringsverksteder
(red rot, mugg, klimakontroll, digitalisering, smøremidler, avsyring)

Abstract
This thesis is a survey on trends within book conservation the national libraries in Europe. It will attempt to create an impression of the differences and similarities between the different conservation studios, and how they are affected by digitization projects. It will also attempt to create an understanding view of how they handle challenges such as red rot and mold, whether they use aggressive methods like deacidification and bleaching, if they use traditional methods such as lubricants or more minimal interventions.
The thesis is based on interviews (six selected countries) and questionnaires.

Keywords: Book conservation, national libraries, consercation studio
(Red rot, mold, climate control, digitalization, lubricants, deacidification)