Trehus på Kampen

Navn
Rikke Sandbugt
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Kunst og Arkitektur
År
2019

 

 - Å etablere større romlige forskjeller i boligen

Prosjektet består av to trehus med til sammen seks boliger i tre størrelser. Boligene undersøker hvordan å internt kunne etablere større romlige forskjeller, for en forsterkning av boligens grader av intimitet og hjemlighet. Variasjonen av rom tegner seg fra det overlappende og det fellese, til en konsentrering og et eksistensielt sentrum. Husenes trekonstruksjon generer de romlige prinsippene.

Eksteriør, Ullensakergata

Hjemmet er stedet hvor mennesket hengir seg mest til sine omgivelser, vica versa også stedet hvor omgivelsene vil ha størst påvirkning på menneske. Jeg ønsker å tegne et hjem med flere romlige forskjeller, som både i det totale omgivelsesrom vil stå som en sterkere markør og ytterpunkt, samt internt vil kunne huse en større mentalitet til et sammensatt menneske.

 

Jeg ønsker et mer balansert forhold mellom bolig og beboer, hvor en diversitet i rom både skal kunne avlaste dagens erfaringer, men også stå som faste, forankrede rom som i sin fullendte form gjennom å lukke av, vil åpne opp.