UNDERSØGELSE AF NY METODE TIL GLASKONSERVERING Den eventuelle inhiberende virkning af K+/Na+-diffusion på glas

Navn
Alexander Rüth
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Konservatorskolen
Program
Tværfagligt kandidatprogram
År
2018

Konserveringen af glas har nogle begrænsninger i forhold til at konservere glas med særlig sårbare kompositioner. Det er svært at hindre klimatisk nedbrydning ved præventiv konservering alene, og supplerende metoder er derfor nødvendige.

Til konserveringen af sådanne glas, er der tidligere blevet anvendt metoder, hvor glassets overflade påføres en overfladefilm. Disse metoder har senere fået kritik, da det har vist sig, at de ikke altid har fungeret efter hensigten. Derfor står glaskonservering med et problem, der er svært at løse. Dette speciale undersøger hvilke eventuelle positive virkninger en anden, forholdsvis ubeskrevet metode til konservering – nemlig behandling af glas med K+/Na+-diffusion, vil have på glas’ klimatiske modstandskraft.