Velfærdsdesign på Rigshospitalet

Navn
Anette Hedegaard Sørensen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Designskolen
Program
Graphic Communication Design
År
2017

Det danske velfærdssamfund står over for at kunne håndtere komplekse og uklare problemstillinger, som kræver brugercentrerede løsninger. Alt imens behovet for ydelser stiger, oplever vi en tiltagende knaphed af ressourcer. Denne udvikling stiller en lang række spørgsmål til vores velfærdssamfund og den måde det fungerer på, som indebærer behov for nye designmæssige tiltag, der formgiver velfærd i hverdagen. 

Udgangspunktet for projektet er forskning, der dokumenterer, at patientinddragelse har en positiv virkning på behandlingsudfald og på tilfredshed. Eksempelvis giver god behandler-patient-kommunikation bedre behandlingsresultater, fordi patienten føler overblik og kontrol. Patientinddragelse er derfor som en væsentlig faktor i arbejdet med at højne kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Projektet er initieret og afviklet i samarbejde med Neurokirurgisk Klinik på Rigshospitalet og har til formål at udvikle velfærdsdesign, som styrker kommunikationen på afdelingen ved at formidle behandlingsforløb og retningslinjer for patienterne. 

Hvordan kan man – med udgangspunkt i interessenternes erfaringer, ønsker og behov – styrke behandler-patient-kommunikation ved at skabe visuelle værktøjer til formidling af behandling og retningslinjer for patienter i Neurokirurgisk Klinik på Rigshospitalet?

 

 

 

 

 

 

 

 

 METODISK TILGANG

Den metodiske tilgang er baseret på antropologi og designmetoder med fokus på at inddrage brugerne i processen. Antropologien bidrager med værktøjer til at møde mennesker og forstå deres situation, mens designfagligheden gør det muligt at omsætte den viden til konkrete og visuelle løsninger.

Projektets designløsninger er altså udviklet ud fra sundhedsprofessionelles, pårørendes og patienters behov og erfaringer. 

DESIGNLØSNINGER

Velfærdsdesign har velfærdssamfundet i fokus og rummer en intention om at forbedre vilkårene for fællesskabet eller for den enkelte indenfor fællesskabets sammenhæng. Projektets designløsninger er udviklet ud fra denne tanke og har til formål at styrke behandler-patient-kommunikationen. 

Nedenstående prototyper er testet på neurokirurgisk afdeling, hvorefter designløsningerne er tilpasset og færdigudviklet til endelig implementering i konteksten. 

Patienttavlen formidler de nødvendige og ønskede informationer til hver patient under indlæggelse. Den illustrerer en oversigt med hele behandlingsforløbet samt retningslinjer for, hvad patienten med fordel selv kan gøre i bedringsfasen. Indlæggelsen bliver overskuelig og konkret for patienterne, fordi information fra sundhedspersonalet sættes i system med mulighed for individuelle tilpasninger. Derudover er det nemmere at videregive information til f. eks. pårørende, da det mundtlige understøttes af visuelt materiale. Dette er væsentligt for patienter, som har dårlig korttidshukommelse.

Et redesign af patientarmbåndet understøtter tavlens information og skal imødekomme udfordringen med dagligt udskudte operationer på grund af overskredet faste. Piktogrammet på armbåndet agerer en konstant påmindelse til fastende patienter, som har dårlig korttidshukommelse samt til personalet, som udleverer mad i kantinen. Det er væsentligt, at påmindelsen er fysisk og følger med patienten og ikke kun oplyses på tavlen inde på stuen. 

RESULTAT

 Den kortsigtede og direkte effekt er færre udskudte operationer og øget patienttilfredshed. 

Den langsigtede og afledte effekt skønnes at være kortere indlæggelsestid og derved økonomisk besparelse samt øget patienttilfredshed.

I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Good health and well-being (3)
Peace, justice and strong institutions (16)

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand