Videns- og Formidlingscenter for Træ

Navn
Signe Sand Østergaard Larsen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Bosætning, Økologi og Tektonik
År
2016

Videns- og Formidlingscenter for Træ er et forslag til udvidelse af organisationen TræInformation med formidling i fokus og en stærkere offentlig kobling

 

Det er dette projekts mål at undersøge, hvordan man med et materiale som udgangspunkt kan formgive og skabe rum, der både tektonisk og fænomenologisk er af høj arkitektonisk kvalitet.

Centeret for viden om træ skal bidrage til offentlighedens kendskab til og viden om udfordringer og potentialer i bæredygtigt byggeri i almindelighed og træ i særdeleshed. Huset skal både i arkitekturens funktion og udformning underbygge og formidle træets rolle i visionen om bæredygtigt byggeri.

Ud over at danne ramme om formidlingen afslører bygningen i sig selv træets kvaliteter ved at bruge materialet i beklædning, klimaskærm og blottede, bærende konstruktioner og samlinger.

Isometrisk gengivelse af bygningsvolumen og planer 1:100. Håndtegning
Snit i 1:50. Håndtegning
Håndtegnet isometri af facader mod gade og gård 1:20. Håndtegning
Model 1:100
Samlingsdetalje 1.10