Råd og nævn

Fagligt råd
Det faglige råd rådgiver rektor i sager, der vedrører institutionens overordnede interesser som kunstnerisk uddannelses- og forskningsinstitution. Det faglige råd tildeler ph.d.- og doktorgrader. Der afholdes ca. 4 årlige møder.

Det faglige råd består af medlemmer valgt af det faglige fastansatte personale og studerende på KADK samt et TAP-medlem som har observatørstatus. Det faglige råd svarer til universitetslovens akademiske råd. Rektor er formand for det faglige råd.

Studienævn
Studienævnet fører tilsyn med undervisningens faglige niveau og bidrager til at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelser og undervisning, bl.a. ved godkendelse af undervisningsplaner. 

KADK har tre Studienævn – for hhv. arkitektuddannelsen, designuddannelsen og konservatoruddannelsen.

Samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg

I samarbejdsudvalget mødes ledelses- og medarbejderrepræsentanter om arbejdspladsens forhold. Samarbejdsudvalget holder 4-6 årlige møder.

Arbejdsmiljøudvalget varetager samarbejde omkring arbejdsmiljøet på KADK og de lokale arbejdsmiljøgrupper.

 

 

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand