Filosofikum kan skabe sammenhængskraft

Blogpost af
Lene Dammand Lund
Dato
08.03.2017

Et filosofikum kan give de studerende forudsætninger for at sætte deres viden og deres kompetencer i spil i mange forskellige sammenhænge - og det kan tydeliggøre forventningen til, hvad det er de selv kan bidrage med.

Her på hjemmesiden kan man læse om Sally Rudkjøbing, der er dimitteret som arkitekt med et projekt, der handler om at skabe sanselige frirum til børn på asylcenter. Hun svarer bl.a. på, hvor hun er om fem år, og svaret er en vifte af forskelligartede jobs som selvstændig og som ansat. Med afsæt i den uddannelse, hun har fået på KADK, ser hun efter mulige match på arbejdsmarkedet, som det nu måtte se ud. Hun har ikke låst sig fast på én bestemt karrierevej, men hun kan se sig selv i forskelligartede jobs der indeholder elementer fra for eksempel fotografi, sociologi, håndværk eller scenografi.

Det er en fornuftig strategi, Sally har valgt, for det er yderst usikkert, hvordan arbejdsmarkedet ser ud om fem år. De jobs, hun kan få øje på i dag, findes måske ikke, og selv hvis de gør, konkurrerer hun i stigende grad med nye typer af kandidater.

Et jobmarked i udvikling
Før i tiden, når dimittender som Sally søgte et job som arkitekt, var deres konkurrenter uddannet fra én af landets to arkitektskoler. Dem, der skulle ansatte Sally, kendte den uddannelse hun kom med – langt de fleste havde den samme selv. I dag konkurrerer hun med arkitekter fra hele verden, med ingeniører som har fået en uddannelse, der retter sig mod de samme jobs, med bygningskonstruktører og med mange andre. Hun har derfor brug for eksplicit at kunne forklare det særlige videngrundlag der ligger bag den uddannelse hun kommer med, hvilke personlige kompetencer hun besidder, og altså hvilken særlig værdi, hun kan skabe i sin ansættelse. Hun skal på én gang være bevidst om den særlige faglige dybde i sine kompetencer og have blik for den generelle anvendelighed af den uddannelse, hun har fået.

Sæt ord på kompetencerne
Det er her et filosofikum kommer på banen og for mig at se er en god idé. Et filosofikum kan give de studerende en bred samfundsforståelse og klæde dem på til kritisk tænkning og til at kunne kommunikere bredt. Det kan desuden give dem en forståelse for de metoder og den studiekultur, der er særlige for deres uddannelse og tydeliggøre forventningen til, hvad det er, de selv skal bidrage med. Som supplement til de dybe specialer kan det med andre ord give de studerende forudsætninger for at sætte deres viden og deres kompetencer i spil i mange forskellige sammenhænge i respekt og i samarbejde med andre fagpersoner, der har et andet erfarings- og videngrundlag. 

Med en kunstnerisk arkitektuddannelse i bagagen har Sally en særlig tilgang til at arbejde som arkitekt. Hun har en uddannelse, som betyder at hun på baggrund af en sammenlignende og kritisk tænkning kan tilegne sig forskningsbaseret viden, ligesom sine kollegaer fra et af universiteterne. Men herudover - og med afsæt heri - kan hun, som en kunsthåndværker, formgive konkrete løsninger, som hun på lignende vis kan reflektere kritisk over. Hun kommer til at arbejde sammen med andre akademikere, håndværkere, bygningskonstruktører, m.fl. og i den forbindelse har hun gode forudsætning for at blive brobygger.

Dråber af livslang metarefleksion
Langtidsholdbarheden af Sallys uddannelse afhænger af, at hun i et livslangt forløb kan udvikle sine arkitektfaglige kompetencer og at hun kontinuerligt og i sammenhænge, vi ikke kender i dag, kan sætte dem i spil. Ideen om et filosofikum, som er tilpasset den enkelte uddannelse og som løbende gennem studiet og den livslange uddannelse, supplerer den dybe faglige videns- og kompetenceopbygning, tror jeg er en rigtig god idé. Det nye i den sammenhæng er at det skal bruges til at skabe forståelse for egen uddannelse i sammenhæng med andre uddannelser, og at filosofikum er tilbageblik og overblik; dråber af metarefleksion, som man skal  tage hele livet.

Kommentér her