Glædelig jul - og godt nytår

Blogpost af
Lene Dammand Lund
Dato
18.12.2014

Kære alle medarbejdere og studerende

Vi gjorde det!

KADK består nu af 7 institutter og en række nye programmer – en robust struktur, som giver plads til rigt varierede aktiviteter. Det har kun kunnet lade sig gøre ved smidighed og tålmodighed hele vejen rundt. Arbejdet har været enormt: Studieordningerne på Arkitektskolen og Designskolen er ændret efter lange og gode drøftelser, de nye programmer er udvalgt og indholdet beskrevet – og alle er kommet godt i gang. De nye institutter er kun toppen af isbjerget, herunder er en lang række af ændringer, der er så omfattende at ikke én på campus har det fulde overblik. Alle har løftet på hvert deres område.

De mange ændringer har høstet anerkendelse fra kollegaer i udlandet, fra aftagere, fra ministerium, fra politikere og ikke mindst fra nye og gamle samarbejdspartnere. Der er stor politisk bevågenhed på vores felt. Med den solide strategi om at bringe praksis, kunst og videnskab tættere sammen står KADK stærkere end nogensinde. Vi er underlagt et stort pres for at erhvervsrette uddannelserne mere. Det gør vi gerne, men på vores præmisser. Det er utrolig vigtigt, at vi, når der er pres på den ene af de tre ”ben”, står fast på alle tre og ikke lader os skævvride.

KADK DNA

Alle har været ude af komfortzonen og opleve momentvist kaos, men heldigvis har der også været smittende entusiasme. Der er grund til at være stolte over den opgave, KADK har løftet i fællesskab!

Med nye kollegaer, ny arbejdsplads, nye arbejdsgange mellem fagmiljøer og administration, osv. vil der et stykke tid endnu poppe spørgsmål op, som ikke er løst, og der vil være snitflader i samarbejdet, som skal afklares. Når vi har kunnet klare alt det andet er det ingen grund til at tro, at vi ikke også klarer det. Der synes at være en god portion humor, som kan hjælpe projektet på vej:

StudArk.dk

Jeg vil gerne sige tak til alle jer studerende, der har taget så optimistisk imod alt det nye –og til  alle faglige medarbejdere: I har løbet stærkt og brændt længe. Tak også til alle i administrative funktioner: I har knoklet, slæbt og kablet det hele sammen, så vi kunne komme i luften.

2014
2014 bliver nok husket som reformernes år. Listen over udviklingsprojekter på KADK var lang. Foruden de  7 institutter  og matchende administrative enheder, var der:
 

 • Flytning af campus Holmen: et hav af fyldte og tømte flyttekasser og mere end 1500 studerende og medarbejdere, der byttede pladser, er meget konkret tal på omfanget af det arbejde, der ligger bag
 • 1 nationalt censorkorps
 • STADS: Studieadministrationen har overført data til et nyt studieadministrativt system. Det er en stor opgave, som vil forbedre mange arbejdsgange i 2015.
 • Intranet 2.0: Det nye intranet blev åbnet og fra 1. januar 2015 er Konservatorskolen også på, så intranettet bliver hele KADK’s interne kommunikationsplatform. Både for nyheder, adgang til kurser og god debat
 • Nyt kadk.dk: Sitet har haft 85.000 besøgende og har netop fået en Honorable Mention fra AWWWARDS, bedømt på design, usabilty, kreativitet og indhold, og er nu med i den videre konkurrence om at blive optaget i "The Best 365 Websites Around The World"

Og så var der alt det, der ikke var planlagt og som kom udefra: 
 

 • Rigsrevisionen har i årets løb haft kritiske bemærkninger til KADK. En af de store indsatser, som konsekvens heraf, var gennemgang af knap 400 eksternt finansierede projekter. Arbejdet fortsætter med kvalitetssikring af gamle sager på HR-området. Den gode nyhed er at vi nu står stærkere og har mere sikkerhed omkring økonomien
 • Udvalg til fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser: I 2014 mærkede vi, som sagt, også den politiske fokus på dimittendledighed. I september 2014 blev der nedsat et udvalg til at se på fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser i arkitektur og design. Udvalget afleverer deres arbejde til Sofie Carsten Nielsen i marts 2015
 • Farvel til KADK’s bestyrelsesformand: Ved udgangen af 2014 må vi desværre sige farvel til Johannes Due. Navnet på den nye bestyrelsesformand er endnu ikke kendt

 
2015
2015 vil forhåbentlig give endnu mere tid til at fordybe sig og udforske de muligheder, de nye institutter og programmer giver. Forandringspresset vil i første omgang være mindre, men vi får ikke lov at hvile på laurbærerne:
 

 • Kvote 2: Fra 2015 er det kun muligt at optage gennem kvote 2 på alle KADK's uddannelser Vi forventer meget af de nye optagelsesregler og det nye ansøgerfelt.
 • Institutionsakkreditering: KADK varmer op til en samlet institutionsakkreditering. Det betyder at vi i detaljer skal kunne beskrive, hvordan vi sikrer kvalitet i uddannelse og forskning. Vi vil have stor fokus på, at dette ikke fører til unødig bureaukrati, men faktisk bliver en hjælp.
 • Verdensklasse: 2015 vil med sikkerhed byde på nye forskningsresultater samt studerende og kandidater, som vil forbløffe verden med deres dygtighed.

 
Tak for jeres entusiasme, virke- og meningslyst i 2014! Jeg ønske jer alle sammen en glædelig jul og godt nytår!
 
 
Lene Dammand Lund
Rektor

Kommentér her