Næste skridt i fusionen

Blogpost af
Lene Dammand Lund
Dato
17.12.2015

Siden 2011 har KADK været gennem flere fusionsfaser. Først kom den juridiske fusion, så fusionerede vi administrationen og siden studiestart i 2014 har syv nye institutter sikret fundamentet for mere samarbejde på tværs af KADK’s skoler og vi har fået styr på økonomien.

De sidste halvandet år har vi ventet på besked om, hvorvidt vi skulle dimensioneres, og hvad de økonomiske konsekvenser ville være. Vi vidste, at vi havde en stor udfordring med at få vores kandidater hurtigere i arbejde. 

Nu står det klart at vi som konsekvens heraf, skal reducere antallet af arkitekt- og designstuderende, så vi optager 30 % færre i 2023. Derudover får vi færre midler til undervisningen, ca. 38 % når man inkluderer regeringens omprioriteringsbidrag. Der er altså tale om en betydelig reduktion af vores budget og aktiviteter, samtidig med at vi skal sætte omfattende målesystemer op for kvaliteten af uddannelse og forskning, og vi skal styrke indsatsen for at få vores dimittender hurtigere i arbejde. Situationen har taget en markant drejning, og samtidig står vi over for næste store skridt i fusionen.  

Vi skal ud i hver en kommune, hver en tegnestue og ingeniørvirksomhed og i den internationale branche med det budskab, at når vi på KADK siger kystsikring eller kuvøser, så taler vi om arkitektur og design, som er sanseligt meningsskabende for brugerne - altså har kunstnerisk kvalitet. Så taler vi om arkitektur og design som er baseret på forskning og kritisk analyse, som gør verden mere bæredygtig og som adresserer en bred vifte af samfundsproblemer. Og så taler vi om arkitektur og design, som bidrager til hele værdikæden i den branche den indgår i - altså kombinerer ny viden med praksis.

Ny faglig energi og aktivisme
Første fase af fusionen har givet ny faglig energi og aktivisme på KADK. Mange af uddannelsesprogrammerne har taget computer og modeller under armen og er taget ud i lokalmiljøer i ind- og udland. Kandidatprogrammet ”Spatial Design, Perception and Detail” med både arkitekter og designere har været i Tønder og har gennem design og arkitektur arbejdet med at belyse og udvikle eksisterende rumlige kvaliteter i Tønder kommune. De udstiller netop nu på Tønder museum. Kandidatprogrammet ”Political Architecture: Critical Sustainability” har været i Chittagong, Bangladesh, og bl.a. arbejdet med forslag til at fremme industrialiseringen, kulturarvsbeskyttelse, bæredygtighed m.m. Projekterne har været udstillet på Chittagong Art Complex. Kandidatprogrammet ”Architecture and Extreme Environments” er netop nu i Amazonas hvor de blandt andet tester regnvandsopsamlere, så lokalbefolkningen ikke skal drikke parasitfyldt flodvand.

På KADK går vi nu i gang med at lægge en plan for næste skridt i fusionen, men allerede nu står det klart, at vi ikke kan opretholde det brede udbud af specialer på samme måde som i dag, og at vi skal finde nye måder at understøtte undervisning, forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed med topmoderne teknologi. 

Kandidatprogrammet ”Architecture and Extreme Environments” tester regnvandsopsamlere i Amazonas

 

Hvad siger vores omverden?
I forbindelse med dimensioneringen har vi iværksat en række analyser, som skal gøre os klogere på, hvordan vi bedst former fremtidens akademi. En af dem er en omverdensanalyse, hvor en række interviewpersoner er blevet bedt om at forholde sig til spørgsmål blandt andet vedrørende KADK’s brand, fusionen osv. Der er bred enighed blandt de adspurgte om, at de kunstneriske kompetencer, som er på et højt niveau, skal suppleres med basale kompetencer, som efterspørges af aftagerne. Den praksis- og forskningsbaserede undervisning skal desuden styrkes. Der er generelt utålmodighed i forhold til at få det fulde potentiale ud af fusionen. KADK opfordres til at styrke sine samfundsrelationer og sit samarbejde med andre relevante uddannelsesinstitutioner. 

Omverdensanalysen giver os et vigtigt praj om, hvor vi er i forhold til en forventningsafstemning med nøglepersoner og brancher omkring KADK, og hvor effektivt vi har fået kommunikeret de reformer, der er gennemført de seneste år. De input vil naturligvis indgå i det arbejde der ligger foran os. 

Tak for året der gik – vi ser frem til fortsat samarbejde og faglig udveksling i det nye!

Kommentér her