Samfinansieret forskning

KADK ønsker at fastholde og øge sit samarbejde med erhvervslivet om forskning og innovation.

Samfinansieret forskning

Samfinansieret forskning betyder at virksomheden og KADK er fælles om et forskningsprojekt, som KADK har en forskningsmæssig interesse i, og hvor virksomheden kommer med et tilskud i form af penge, udstyr eller timer. 

Det kan også være projekter, der finansieres via Danmarks Innovationsfond i form af innovationskonsortier, InnoBooster, ErhvervsPhD og postdoc samt strategiske forskningsprojekter. Derudover indgår samarbejde mellem erhverv og vidensinstitutioner som et centralt element i EU’s forskningsprogram Horizon 2020 og i nordiske innovationsprogrammer fx Nordic Built.

I samfinansieret forskning er der medfinansiering fra KADK hovedsageligt i form af timer.

Vil du høre mere om mulighederne for samfinansieret forskning?