Spaces of Danish Welfare

Forskningsprojekt ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) med deltagelse fra Institut for Bygningskunst og Design, Institut for Bygningskunst, By og Landskab og Institut for Bygningskunst og Kultur. 

Spaces of Danish Welfare er et forskningsprojekt på KADK, der udforsker de rumlige aspekter af danske velfærdssystemer. Projektet undersøger de forandringer, en række velfærdssystemer undergår i disse år, gennem konkrete og lokalt forankrede studier af kollektivhuse, supersygehuse, skoleinklusion, sikkerhed i offentligt rum og byer med færre velfærdsinstitutioner. Undervejs er der kommet flere forskningsprojekter til, der angår demensplejehjem, krematorier, arkitekturens bidrag til velfærdssamfundet og endelig Kay Fiskers arkitektur.

Formålet er at analysere, diskutere og synliggøre de forandringer, der foregår i disse felter, med fokus på hvordan rumlige og sociale ændringer indvirker på hinanden og på en gang afmonterer og forstærker velfærdssystemerne. Projektet er tværfagligt, og bringer perspektiver sammen fra antropologi, kunsthistorie, arkitektur og urbanisme for at kunne udforske, hvilken rolle de rumlige forandringer spiller i folks hverdagsliv og hvilke implikationer dette har for arkitektur og planlægning.

Gennem fokus på konkrete cases vil dette perspektiv tilvejebringe nye måder at betragte velfærdssystemers dynamik, som kan supplere og nuancere den eksisterende forskning. Gennem opbygning af en sammenhængende teoretisk ramme, og gennem udvikling af visuelle metoder vil projektet udforske konkrete og komplekse rumlige tilstande og forandringer på tilgængelige og forståelige måder.

Projektet indskriver sig i en global debat, hvor interessen for de nordiske velfærdssystemers potentialer og udfordringer har været stigende efter krisen i 2007-8. 

Forskningsprojekter

Projektets forskere

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand