Strategi for erhvervssamarbejde

I alle vores uddannelser har vi fokus på erhvervslivet og praksis. Fra optagelse til sidste eksamen og i hele vores udbud af efter- og videreuddannelse.

”På de kunstneriske uddannelser har vi en lang og god tradition for at se praksis-elementet som en del af uddannelsen, blandt andet gennem praktik og projektorienteret undervisning med undervisere fra praksis. Praksis er det ene af de tre ben, vi står på. Forskning og kunstnerisk udvikling er de to andre. Det er vigtigt at den politiske fokus på ledighed ikke fører til en skævvridning af vores uddannelser, så vi bliver for brancheorienterede på bekostning af det forskningsbaserede og det kunstneriske. Når det er sagt er der brug for tiltag - og de tiltag har vi klar.”.
Lene Dammand Lund
Rektor

KADK's strategiske indsats med erhvervsliv og myndigheder sker i 2015-17 blandt andet via en øget satsning på:

  • Nye uddannelsesprogrammer med tæt tilknytning til erhvervslivet, lanceret 2014
  • Øget erhvervssamarbejde med virksomheder gennem uddannelses-samarbejder og praktikordninger, der åbner op mod nye jobområder og understøtter samfundets vækstdagsorden
  • Nye karriere-initiativer med karriererådgivning for alle skolernes kandidat-studerende og nye mentorordninger bl.a. på arkitektuddannelsen
  • Målrettet efter- og videreuddannelse.

Strategi

På KADK er vi gået grundigt til værks. Vi har fra 2014 omstruktureret uddannelserne bl.a. med det formål at fremme beskæftigelsen.

Når det gælder arkitekterne har vi uddannet for mange, der lignede hinanden. For at få fat i et bredere arbejdsmarked, har de nye institutter og deres programmer fået en mere skarp profil, som taler direkte ind i branchernes forskellige specialer. Et eksempel er et nyt kandidatprogram med speciale i dags –og kunstlys, som efterspørges af producenter og rådgivere med speciale inden for dette felt.

På Designskolen har vi afskaffet den modulopbyggede uddannelse, som gjorde det vanskeligt at sikre en progression i uddannelse som sikrede at den studerende fik kompetencer inden for alle vore tre vidensdomæner. 

Et fælles initiativ er et samarbejde med CBS om en kandidatuddannelse, som vi har prøvekørt som en sommerskole. Og vi indbygger entrepreneurship direkte i uddannelserne.

Alle programmer på KADK vil etablere strategiske samarbejder med relevante myndigheder, institutioner og virksomheder, nationalt såvel som internationalt. Det vil blandt andet tage form af styrkede praktikordninger, samarbejde om problembaserede studieopgaver, fælles forskningsprojekter, mentorer og undervisere fra praksis, samt målrettet efter- og videreuddannelse.

Et eksempel på det sidste er et professionaliseringskursus for arkitekter, der arbejder i byggebranchen, som vi planlægger at skyde i gang i starten af 2015. Det er et samarbejde mellem de to arkitektskoler, Akademisk Arkitektforening, Arkitektforbundet og Danske Ark. 

Seks indgange til innovation og samarbejde

KADK's institutter er seks indgange til samarbejder med KADK. Institutterne fungerer som vækstmotor for nye udviklingssamarbejder i grænselandet mellem forskningsbaseret uddannelse, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og innovation.

Alle institutter har strategiske samarbejder med relevante myndigheder, institutioner og virksomheder, nationalt såvel som internationalt.

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand