Studiestruktur

Master i Strategisk Byplanlægning består af fire moduler med hver sit tema. Undervisningen er en kombination af seminarer, workshops, konferencer og udlandsophold. Programlederen er gennemgående på alle modulerne og herudover deltager gæsteundervisere fra praksis og forskningsmiljøerne på KADK og andre eksterne forskningsmiljøer. Uddannelsen er en deltidsuddannelse på kandidatniveau svarende til 60 ECTS.

Modul A: Byteori, planlægningsteori, byhistorie og planlægningsformer.
Modul B: Case study. Strategisk planlægning i Europæisk storby.
Modul C: Byens Dynamik. Danske byer i en global kontekst.
Model D: Udarbejdelse af Strategisk plan for dansk by/kommune.

Du kan på modul C og D arbejde med opgaver der relaterer til dine egne arbejdsområder/-opgaver.

Der optages maksimalt 24 studerende på uddannelsen.

Varighed
Uddannelsen er en deltidsuddannelse over to år. Uddannelsen består af fire 2-dages seminarer med 3-4 uges mellemrum. De fire moduler svarer til et års fuldtidsstudium eller 60 ECTS-points. De første moduler kan også følges enkeltvist. Hele forløbet kan afsluttes som en helhed bestående af tre semesteropgaver og den afsluttende specialeopgave, der giver en mastergrad med titlen Master i Strategisk Byplanlægning.

Datoer for Modul B / Efteråret 2019

  • Seminar: 05.09 - 06.09.2019
  • Seminar: 03.10 - 04.10.2019
  • Studietur: 27.10 - 01.11.2019 
  • Seminar: 05.12 - 06.12.2019

Seminarerne afholdes typisk i tidsrummet 9.00-16.30. 
Efterårest studietur går til Barcelona.

Kursusledere og øvrige undervisere
Uddannelsen ledes af Boris Brorman Jensen, lektor, ph.d. Herudover vil der til de fleste sessions være knyttet eksterne – danske og internationale – fagpersoner med særlig ekspertise indenfor det pågældende tema.