Studiestruktur og undervisning

Master i Design uddannelsen har fire forskellige fokusområder, som hvert er inddelt som et modul på et semester. Modulerne svarer tilsammen til 60 ETCS-point:

  • Modul 1: Design som proces (15 ECTS) – Læs om modulet her
  • Modul 2: Design som tænkning og praksis (15 ECTS) – Læs om modulet her
  • Modul 3: Design som strategi og marked (15 ECTS) – Læs om modulet her
  • Modul 4: Masterafhandling (15 ECTS) – Læs om modulet her

Uddannelsens tværdisciplinære grundlag

Uddannelsen er funderet på et tværdisciplinært grundlag og trækker på en bred vifte af designteoretiske indsigter med forankring i bl.a. arkitektur, design, humaniora, sociologi, business- og innovationsstudier. 

Derudover kommer du på uddannelsen til at arbejde med forskellige vinkler på design, bl.a. filosofiske, videnskabsteoretiske, historiske, proces-metodiske, strategisk organisatoriske og markedsmæssige, entrepreneur-orienterede vinkler.

På uddannelsen lærer du også at dokumentere og argumentere for processer og mulige løsninger på et højt kvalificeret mundtligt og skriftligt niveau. Det understøttes af et retorisk-formidlingsmæssigt spor, som løber gennem hele uddannelsen. 

Sprog

Undervisningen foregår primært på dansk, mens undervisningsmateriale (artikler og bøger) overvejende er på engelsk. Opgaver kan afleveres på dansk, norsk eller svensk.

Opgaver og eksamen

Alle mastermoduler afsluttes med en skiftlig praksisrelateret opgave, og der vil være mindre øvelser med små afleveringer og præsentationer undervejs i modulerne. Opgaverne på modulerne 'Design som proces' og 'Design som tænkning og praksis' vurderes efter 7-trinsskalen og med intern censur, mens opgaven på modulerne 'Design som strategi og marked' og 'Masterafhandling' vurderes efter 7-trins skalaen og med ekstern censur. 

Kursusudbyder
Uddannelsen udbydes og drives af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Undervisere

Uddannelsen undervises af kompetente faglige profiler fra for eksempel Kunstakademiets Skoler for Arkitektur og Design, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Københavns Universitet, Copenhagen Business School samt oplægsholdere fra erhvervslivet og få internationale gæsteforelæsere.