Studiestruktur og undervisning

+2 professionaliserer dig som arkitekt gennem teoretisk undervisning, refleksions- og casebaseret arbejde i studiegrupper, selvstudium og tilknytning til den enkeltes arbejdsplads. Tilsammen giver forløbet et bevis på dokumenteret viden om tegnestuens prasis og vilkår.

Den tætte kobling mellem teoretisk viden og praksis gør +2 uddannelsen unik. Som deltager får du spejlet den viden, du får under efteruddannelsesforløbet med eksisterende projekter på dit ansættelsessted via en tegnestuementor. Der sker blandt andet gennem konkrete opgaver, hvor dine og tegnestuens egne projekter inddrages.

Internationalt forbillede
+2 uddannelsen stiler mod international kompabilitet. Uddannelsen er i tråd med international praksis og lægger sig tæt op ad RIBA Part 3 Professional Studies i form og indhold. Det er hensigten at +2 over tid skal udvikles mod kompatibilitet med RIBA og tilsvarende uddannelser internationalt til gavn for både den enkelte arkitekt og arkitektvirksomheder, der er engageret i internationale projekter. 

Undervisning og studiestruktur
+2 strækker sig over 2 år og består af 4 moduler med 4 undervisningsdage per modul - dvs. 16 dages undervisning. Ud over undervisningsdagene skal man påregne tid til selvstudium, opgaveløsning, gruppearbejde og eksamen.

Under uddannelsesforløbet vil du blandt andet møde rektor KADK Lene Dammand Lund, Partner GPA Frederik Ejlers, forsker CBS Marianne Stang Våland, partner JJW Anders Holst Jensen, partner CEBRA og bestyrelsesformand Danske Ark Kolja Nielsen, partner mtre Anne Sarto, CEO Tredje Natur Malene Krüger og partner Juul og Hansen arkitekter Asger Juul.

Sted
+2 afholdes på arkitektskolerne i København og Aarhus.