KADK Summer Academy

På KADK Summer Academy kan ledere, specialister og praktikere i den private og offentlige sektor udbygge deres kompetencer med den nyeste viden om metoder og strategier inden for arkitektur og design.

Summer Academy kurserne, der løber over fem dage, formidler viden, erfaringer og løsninger, der kan anvendes i praksis på tegnestuen, i produktudviklingen eller i virksomhedsstrategien.

KADK Summer Academy 2020 afholdes 17.-21. august.