Uddannelser

Hvad kan jeg læse?

Velkommen til mere end 25 uddannelsesprogrammer på KADK

KADK tilbyder tre hoveduddannelser på bachelor- og kandidatniveau: arkitektuddannelsen, designuddannelsen og konservatoruddannelsen.

Vi udbyder mere end 25 bachelor- og kandidatprogrammer inden for de tre spor samt ph.d. og efter- og videreuddannelse, der skaber læring for livet.

Alle vores uddannelser vægter innovative, eksperimenterende, analytiske og kreative kompetencer højt. Vi giver indsigter, færdigheder og holdninger i arkitektur, design og konservering Centralt i København og på Bornholm danner vores tre campus-områder centrum om helt unikke studiemiljøer med værksteder, tegneborde og projektbaserede studier som omdrejningspunkt.

Fordyb dig i alle vores programmer, se detaljer om studieliv, værksteder og adgangskrav. Læs mere om arkitektuddannelsen, designuddannelsen eller konservatoruddannelsen. Velkommen på KADK!

Kontakt

Nyt om studerende