Uddannelsernes struktur

KADK har en bacheloruddannelse (BA) inden for de tre områder: arkitektur, design og konservering. Undervisningen er på dansk. Undervisning i arkitektur og design foregår på Holmen og undervisning i konservering foregår på Esplanaden. Begge dele ligger i København.
Hertil kommer en professionsbacheloruddannelse inden for Kunsthåndværk, hvor undervisningen foregår på engelsk. Skolen ligger på Bornholm, og uddannelsen hedder Craft – Glass and Ceramics.

Uddannelsesstruktur
Uddannelserne i arkitektur, design og konservering er opdelt i to dele: en 3-årig bacheloruddannelse (BA) og en 2-årig kandidatuddannelse. Du har lov til at holde studiepause mellem de to uddannelsesdele i 1 eller 2 år. Med en BA fra KADK har du ret til en studieplads på kandidatuddannelsen på dit eget område, hvis du starter inden for 2 år.

Uddannelsesstruktur

Studiestruktur

En BA-uddannelse er opdelt i 6 semester (30 ECTS). Hvert semester er opdelt i nogle blokke. Det varierer lidt, hvor lange blokkene er. Det fremgår af studieordningen for den uddannelse, du er optaget på.

Du kommer til at arbejde projektorienteret. En del af undervisningen er tværgående undervisning (ca. 1/3-del), f.eks. for en hel årgang på tværs af hold og studieretninger, og en anden del er programorienteret. Det vil sige, at den tager udgangspunkt i den studieretning, du er optaget på.

Uddannelsen i Konservering er opbygget ud fra de samme principper som arkitektur og design, men der er en del mindre obligatoriske moduler, som ligger spredt ud over et semester.

Eksempel på et studieår

Uddannelse / program / studieretning

De tre uddannelser på KADK fungerer ikke helt på samme måde, hvad angår opbygning af undervisning. Hvis du vil have information om den præcise opbygning, skal du læse Studiefordningen for den enkelte uddannelse.

På arkitektuddannelsen foregår undervisning på bachelor på fire forskellige enheder, der har hver deres tilgang til undervisning. Men det er den samme uddannelse. De nye studerende bliver fordelt på de fire enheder (programmer) efter studiestart.

På designuddannelsen foregår undervisning på bachelor på et program i kombination med en studieretning. Der er to programmer med hver 2 studieretninger. Allerede ved ansøgning skal du oplyse, hvilken studieretning du stiler mod.

På konservatoruddannelsen foregår undervisningen på den studieretning, du er optaget på. Der er nogle mindre, fælles obligatoriske moduler, som alle skal følge.