Uddannelsesprogrammer

KADK tilbyder tre hoveduddannelser på bachelor- og kandidatniveau: arkitektuddannelsen, designuddannelsen og konservatoruddannelsen.