Uddannelsesprogrammer

KADK tilbyder tre hoveduddannelser på bachelor- og kandidatniveau: arkitektuddannelsen, designuddannelsen og konservatoruddannelsen. 

Programmer som ikke optager nye studerende

KADK's arkitekt- og designuddannelse er under omstrukturering. Det betyder at visse studieprogrammer udfases over de næste par år, og ikke længere optager nye studerende. På andre programmer ændrer indholdet sig, og nye studieprogrammer kommer til. 

Her kan du se de gamle studieprogrammer, som ikke længere optager nye studerende. En del af specialerne bliver dækket af de nye programmer.