Undervisningsformer

Hvilke undervisningsformer vil du møde på KADK?

1/10
Gruppearbejde
Individuel vejledning
Tegneundervisning
Gennemgang og kritik
Holdforelæsning
Offentlig forelæsning
Gruppevejledning
Udstilling
Værkstedsundervisning
IT-undervisning

På uddannelserne i arkitektur, design og konservering vil du møde mange forskellige undervisningsformer. Studierne er projektorienterede, men ca. 1/3-del af undervisningen på de første år er tværgående, og meget ofte foregår det i grupper - ligesom på arbejdsmarkedet. Det forholder sig en smule anderledes med konservator-uddannelsen. Vi har lagt et link i bunden af denne side, hvis det er konservering, du er interesseret i.

Ud over forelæsninger og andet, du sikkert kender i forvejen, vil du møde nogle undervisningsformer, der er særligt kendetegnende for kunstneriske uddannelser: Mundtlige gennemgange foran undervisere og medstuderende, studieture, ekskursioner, udstillinger mv.

Det helt centrale er dialogen - at vi snakker sammen. Du har dialog med dine undervisere, censorer og ikke mindst dine medstuderende.

Tit skal du selv være med til at arrangere undervisning, f.eks. udstilling, ekskursioner og studieture. Overordnet kan man sige, at en kunstnerisk uddannelse kræver et stort personligt engament fra dig. Du er nødt til at involvere dig for at få udbytte af dine studier.

Du har også mulighed for praktik og udveksling. 

 

Hvordan kommer du til at studere/arbejde på KADK?

1/7
Bibliotekstudier
IT - egne studier
Studietur
På værksted
Semesterprojekt
Egne studier
Korte opgaver

Du vil på KADK komme til at arbejde/studere på flere forskellig måder. For at få udbytte af din undervisning kræver det en høj grad af selvstændigt initiativ fra dig for at studere videre for at nå i dybden med tingene.

Derfor er egne studier på biblioteket, i værkstedet, i samlingerne og på ekskursioner og rejser en meget vigtig del i dit studium.

Men gruppearbejde er en hjørnesten i uddannelserne. Det gælder både inden for tværgående undervisning og projektopgaver.